Thanh tra huyện

20/07/2023
  1.  Giới thiệu chung:

      - Tên cơ quan: Thanh tra huyện

      -  Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

      -  Điện thoại: 02033.880.134 - 02033 889 667

      - Mail: thanhtra.ct@quangninh.gov.vn

 

2. Tổ chức bộ máy

 

Đồng chí Nguyễn Đức Hùng  - Phó Chánh Thanh tra

-

- Họ và tên: Nguyễn Đức Hùng

- Chức vụ: Phó Chánh thanh tra

- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Kinh tế lao động; Luật Kinh tế; Thạc sỹ chuyên ngành quản lý kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0335.298.899

- Hộp thư điện tử công vụ: nguyenduchung.ct@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Phó Chánh thanh tra chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Thanh tra huyện; phụ trách Giám sát và giải quyết khiếu nại tại Trung tâm Hành chính công huyện.

 

Đồng chí:  Vũ Quang Hiệu

- Họ và tên: Vũ Quang Hiệu

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Kế toán; Luật Kinh tế

Thạc sỹ chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0985.672.255

- Hộp thư điện tử công vụ: vuquanghieu.ct@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách công tác thanh tra Kinh tế - xã hội, công tác phòng, chống tham nhũng, tổng hợp báo cáo tháng, quý và hằng năm theo lĩnh vực phân công; tham gia một số lĩnh vực khác theo sự phân công hoặc quyết định của Lãnh đạo Thanh tra huyện; công tác hành chính cơ quan.

 

Chức vụ: Đồng chí: Nguyễn Thị Hường

- Họ và tên: Nguyễn Thị Hường

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý đất đai

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0988.677.396

- Hộp thư điện tử công vụ: nguyenthihuong9.ct@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo; tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm theo lĩnh vực phân công và các báo cáo khác của cơ quan, Ủy ban nhân dân huyện; Phụ trách công tác hành chính, văn thư (Công văn đi, đến, lưu trữ hồ sơ); tham gia một số lĩnh vực khác theo sự phân công hoặc quyết định của Lãnh đạo Thanh tra huyện.

 


Các tin liên quan

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 547
Đã truy cập: 6976344