Tài chính – kế hoạch

24/08/2020 10:13

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp Mức độ
1  Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh Tài chính – kế hoạch  Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
2  Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Tài chính – kế hoạch  Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
3  Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã  Tài chính – kế hoạch Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
4  Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã  Tài chính – kế hoạch Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
5  Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã  Tài chính – kế hoạch Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
6  Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã  Tài chính – kế hoạch Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
7  Đăng ký khi hợp tác xã chia  Tài chính – kế hoạch Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
8  Đăng ký khi hợp tác xã tách  Tài chính – kế hoạch Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
9  Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Tài chính – kế hoạch  Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
10  Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Tài chính – kế hoạch  Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
11  Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) Tài chính – kế hoạch  Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
12  Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Tài chính – kế hoạch  Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
13  Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện)  Tài chính – kế hoạch Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
14  Đăng ký hợp tác xã Tài chính – kế hoạch  Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
15  Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Tài chính – kế hoạch  Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
16  Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Tài chính – kế hoạch  Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
17  Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Tài chính – kế hoạch  Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
18  Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Tài chính – kế hoạch  Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
19 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Tài chính – kế hoạch Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
20 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Tài chính – kế hoạch Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
21 Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh Tài chính – kế hoạch Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
22 Bán, chuyển nhượng tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị Tài chính – kế hoạch Ủy ban nhân dân huyện Cô TôỦy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
23 Thanh lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị Tài chính – kế hoạch Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
24 Mua bán hóa đơn bán tài sản nhà nước và hóa đơn bán tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước Tài chính – kế hoạch Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
25 Điều chuyển TSNN tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Tài chính – kế hoạch Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
26 Mua quyển hóa đơn Tài chính – kế hoạch Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
27 Mua hóa đơn bán lẻ Tài chính – kế hoạch Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4

Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 160
Đã truy cập: 2613521