Tư pháp

24/08/2020 11:03

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
2 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
3 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
4 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
5 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp mà tự dịch giấy tờ văn bản phục vụ mục đích cá nhân Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
6 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
7 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, điểm chỉ được) Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
8 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
9 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
10 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
11 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
12 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
13 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
14 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
15 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
16 Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
17 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
18 Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
19 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
20 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
21 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
22 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện Cô TôỦy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
23 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
24 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
25 Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
26 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc (Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc) Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
27 Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
28 Giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
29 Chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
30 Trả lại tài sản Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
31 Chi trả tiền bồi thường Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
32 Công nhận báo cáo viên pháp luật huyện Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
33 Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật huyện Tư pháp Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4

Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2293
Đã truy cập: 2586874