Văn hóa thông tin

24/08/2020 11:10

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp Mức độ
1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Văn hóa thông tin Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
2 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Văn hóa thông tin Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
3 Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Văn hóa thông tin Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
4 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Văn hóa thông tin Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
5 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ Photocopy Văn hóa thông tin Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
6 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ Photocopy Văn hóa thông tin Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
7 Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" Văn hóa thông tin Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
8 Công nhận Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới Văn hóa thông tin Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
9 Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Văn hóa thông tin Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
10 Công nhận lại “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Văn hóa thông tin Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
11 Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Văn hóa thông tin Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
12 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Văn hóa thông tin Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
13 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Văn hóa thông tin Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
14 Công nhận lần đầu và công nhận lại "Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Văn hóa thông tin Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
15 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Văn hóa thông tin Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
16 Đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình Văn hóa thông tin Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
17 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình Văn hóa thông tin Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
18 Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Văn hóa thông tin Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
19 Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Văn hóa thông tin Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
20 Thông báo tổ chức lễ hội Văn hóa thông tin Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
21 Đăng ký tổ chức lễ hội Văn hóa thông tin Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
22 Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Văn hóa thông tin Ủy ban nhân dân huyện Cô TôỦy ban nhân dân huyện Cô Tô 4
23 Cấp giấy phép điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Văn hóa thông tin Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 4

Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 161
Đã truy cập: 2613522