Cô Tô đánh giá kết quả công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

24/11/2020 09:05

Ngày 23/11, UBND huyện Cô Tô tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng chí Lê Hùng Sơn – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Trong năm 2020, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt “mục tiêu kép”, vừa tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp; cùng với sự đồng thuận, chung sức, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, phát huy tối đa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đạt được kết quả quan trọng: Ước tính giá trị tăng thêm năm 2020 tăng 14,2% so với cùng kỳ; Thương mại - dịch vụ chiếm 61,2%; Tổng sản lượng thủy sản trên địa bàn huyện trong năm 2020 ước đạt 5.807 tấn, (năm 2019 là 5.680 tấn), đạt 105,6% kế hoạch năm, tăng 2,2% so với cùng kỳ; Thu nhập bình quân đầu người là 4.100 USD/người/năm (tăng 250 USD so với cùng kỳ, năm 2019 là 3.850 USD/người/năm); Thu - Chi ngân sách nhà nước có nhiều cố gắng, đạt chỉ tiêu dự toán Huyện giao và tăng 5% dự toán Tỉnh giao; Công tác văn hóa - xã hội có nhiều đổi mới, an sinh xã hội được đảm bảo; lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, lao động, việc làm, bảo vệ môi trường, thực hiện chủ đề công tác năm được tập trung triển khai thực hiện; Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới biển đảo được giữ vững...

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, theo đó huyện Cô Tô xác định mục tiêu: Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế (Tổng giá trị sản xuất tăng thêm năm 2021 (15-16); Tăng cường cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; quyết liệt thực hiện các dự án, công trình động lực quan trọng của huyện; Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân (Phấn đấu đạt chỉ tiêu số trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 chiếm 20%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn huyện đạt trên 80%) . Tăng cường quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh, mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội VI Đảng bộ huyện và tổ chức thành công bầu cử các cấp...

 

Hội nghị đã cho dành thời gian thảo luận, bàn các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Trong đó tập trung bàn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đưa ra các giải pháp thực hiện chỉ tiêu cho năm 2021 về các nội dung: Giải pháp đổi mới, phát triển cho mùa du lịch 2021. Công tác hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, Công tác chuẩn bị cho Đại hội TDTT huyện Cô Tô năm 2021; Rà soát lại diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn huyện để có phương án sử dụng hợp lý, tránh để đất nông nghiệp bị bỏ hoang; Sớm hoàn thiện quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/500. Đồng thời tiếp tục củng cố các tiêu chí chỉ tiêu về NTM. Tăng cường quản lý Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực đất đai, trật tự đô thị…

Đồng chí Lê Hùng Sơn – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hùng Sơn – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện biểu dương, ghi nhận những cố gắng, chuyển biến trong chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các cấp, ngành, đơn vị trong năm 2020, đặc biệt là công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra cho năm 2021. Đồng chí  Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành đoàn thể, các xã, thị trấn tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, đồng thời tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI. Chuẩn bị tốt mọi điều kiện để tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Chỉ đạo quyết liệt giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại kéo dài; Cần xây dựng môi trường sạch, đô thị đẹp, thu hút khách, phục tốt mùa du lịch năm 2021;  Công tác quản lý đất đai còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh những vi phạm mới, cần phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể  trong việc tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân; Chủ động triển khai công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn; Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội. Đối với công tác truyền thông: Xây dựng đội ngũ Cộng tác viên tại các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn để tăng cường tuyên truyền sâu rộng về các lĩnh vực trên địa bàn huyện, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2021. Trong quy chế làm việc: Các phòng ban xây dựng chương trình công tác của tháng nhằm đảm bảo tiến độ công việc; Tập trung đảm bảo về an ninh chính trị - an toàn trật tự xã hội, bảo đảm Quốc phòng an ninh.  Năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng- năm tiền đề của nhiệm kỳ 2020 – 2025, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, cũng như thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2026 vì vậy đồng chí Lê Hùng Sơn – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện  mong các cơ quan phòng ban, đơn vị  tập trung nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực theo hướng quyết liệt, cụ thể, thiết thực,  thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu năm 2021 đã đề ra. 

Thu Báu


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 151
Đã truy cập: 2613512