CÔ TÔ TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH CÔNG TÁC DÂN SỐ GIAI ĐOẠN 2015-2020

24/11/2020 16:52

Ngày 24/ 11 huyện Cô Tô tổ chức hội nghị tổng kết kế hoạch 5 năm thực hiện các chương trình, Đề án , kế hoạch công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình  giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị tổng kết về phía Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh có đồng chí Tạ Thị Minh – Phó chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh, về phía huyện Cô Tô có đồng chí Nguyễn Việt Hùng – Phó chủ tịch UBND huyện, trưởng Ban Chỉ đạo, cùng các đồng chí trong ban chỉ đạo Huyện, các xã thị trấn.

 

Sau 5 năm triển khai thực hiện, chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Cô Tô đã được xã hội hóa cao, các mục tiêu, chỉ tiêu chính về dân số, đều đạt kế hoạch. Tốc độ phát triển quy mô dân số tiếp tục ổn định, số con trung bình của một phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ đạt mức sinh thay thế và được duy trì là 1-2 con. Tỷ lệ các cặp vợ chồng áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại năm 2015 là 80,15% và năm 2020 là 72,1% giảm 8,05%. Trong 5 năm số người mới áp dụng biện pháp tránh thai đạt 117,1% vượt kế hoạch 17,1%. Thông qua việc tuyên truyền, vận động thực hiện gia đình ít con, khỏe mạnh, chủ động điều chỉnh mức sinh phù hợp với từng địa bàn xã, thị trấn nhằm duy trì tổng tỷ suất sinh bình quân của Huyện ở mức 2,1 vào năm 2020. Thực hiện toàn diện các nội dung nâng cao chất lượng dân số chăm sóc sức khỏe sinh sản, cải thiện tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Tập trung mọi nỗ lực để tăng cường khả năng tiếp cận và nâng cao dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, tăng cường gắn kết các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi, duy trì bền vững các hành vi lành mạnh về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục; thực hiện các biện pháp để các ban, ngành đoàn thể, các cấp khai thác, sử dụng dữ liệu điện tử chuyên ngành vào hoạch định chính sách và lập kế hoạch phát triển; bổ sung , hoàn thiện hệ thống chính sách và các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hỗ trợ thực hiện kế hoạch.

 Tại hội nghị các thành viên ban chỉ đạo đã làm rõ thêm về một số vấn đề về kế hoạch hóa gia đình và những đóng góp rất lớn trong nhiều năm qua của các hội, chi hội phụ nữ trong vai trò vận động chị em thực hiện tốt công tác Dân số - KHHGĐ trên địa bàn huyện. điển hình là Hội liên hiệp phụ nữ xã Đồng Tiến trong mấy năm gần đây xã Đồng Tiến không có sinh thêm con thứ 3.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trong thời gian tới, huyện Cô Tô đặt ra nhiệm vụ: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện kế hoạch chuyển trọng tâm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, ban hành các nghị quyết, xây dựng kế hoạch dài hạn,  trung hạn và hàng năm, quan tâm đúng mức đến việc chỉ đạo triển khai, tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra đánh giá, đề cao tính tiên phong, trách nhiệm; Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vân động về dân số; Hoàn thiện  cơ chế,  chính sách, pháp luật về dân số, tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế và điều kiện của Huyện; Phát triển mạng lưới và nâng cao chất lượng dịch vụ về dân số, củng cố đổi mới phương thức dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, mở rộng khả năng tiếp cận, sử dụng dịch vụ, hình thành và phát triển mạng lưới chăm sóc người cao tuổi; Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, hoàn thiện hệ thống thông tin, số liệu dân số ; Đảm bảo nguồn nhân lực cho công tác dân số và kiện toàn, ổn định tổ chức bộ máy đào tạo.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hùng – Phó Chủ tịch UBND huyện khẳng định: công tác Dân số - KHHGĐ là vấn đề mang tính chiến lược ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của mỗi Quốc gia cũng như của mỗi địa phương. Trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng ta đặt ra thì công tác dân số - KHHGĐ được xác định là mục tiêu và những giải pháp quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Đồng chí yêu cần trong thời gian tới cần tập trung một số nhiệm vụ: Đối với cấp huyện, các cơ quan, các thành viên Ban chỉ đạo nêu cao vai trò trách nhiệm khi được phân công nhiệm vụ phụ trách các xã, thị trấn, gắn công tác dân số với nhiệm vụ chuyên môn đơn vị mình kết hợp chỉ đạo cơ sở. Yêu cần các cơ quan, đơn vị bổ sung tiêu chí thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ và quy chế để thực hiện. Còn đối với cấp xã, thị trấn các lãnh đạo địa phương cần tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo các đoàn thể xây dựng các kế hoạch, triển khai các hoạt động cho công tác dân số. Tổ chức các hội nghị và chú trọng các cộng tác viên tuyên truyền, vận động tại hộ gia đình để đem lại hiệu quả, các viên chức dân số cần tham gia các lớp học, tập huấn nâng cao kĩ năng để vận dụng vào tình hình thực tế của địa phương.

Nhân dịp này, huyện Cô Tô đã khen thưởng cho 03 tập thể và 05 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Dân số - KHHGĐ giai đoạn 2015-2020.

Nguyễn Đào


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 144
Đã truy cập: 2613505