Xã Đồng Tiến tổ chức hiệp thương bước 2 bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025

23/05/2022 19:51

Từ ngày 19 – 23/5, xã Đồng Tiến đã tổ chức hiệp thương bầu cử trưởng thôn tại 04/05 thôn trong xã.

Thôn Trường Xuân tổ chức hiệp thương bước 2 

Ban bầu cử các thôn Trường Xuân, Hồng Hải, Nam Đồng, Nam Hà đã tổ chức thành công hội nghị cử tri (bước 2) để giới thiệu người ứng cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025. Tại hội nghị các thôn đã thống nhất các nội dung: Thông qua báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2020-2022; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025; báo cáo công tác thu, chi tài chính của thôn. Hiệp thương giới thiệu bầu chức danh Trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025. Theo đó, các cử tri dự hội nghị nhất trí biểu quyết 100% đối với những đại biểu được giới thiệu ứng cử. Ông Nguyễn Thế Văn – thôn Nam Đồng, ông Hoàng Nguyễn Phông – thôn Nam Hà; bà Lê Thị Tuyết – thôn Hồng Hải; ông Nguyễn Trung Kiên – thôn Trường Xuân đã tái cử chức danh Trưởng thôn. 

Hội nghị hiệp thương bước 2 tại thôn Hồng Hải

Trong công tác chuẩn bị nhân sự Chi ủy, Bí thư, Phó bí thư chi bộ gắn với nhân sự Trưởng, Phó trưởng thôn trước đại hội. Các thôn đã tổ chức sinh hoạt chi bộ để bàn, thảo luận, thống nhất việc chuẩn bị nhân sự chi ủy khóa mới (về số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu, danh sách cụ thể) và lấy biểu quyết (bằng phiếu kín) trong đó có nhân sự giới thiệu để bầu trưởng thôn, công nhận phó trưởng thôn. Ban công tác mặt trận tổ chức họp, bàn, thống nhất về nhân sự do chi ủy giới thiệu đề hiệp thương bầu trưởng thôn (và công nhận phó trưởng thôn).

100% cử tri thôn Nam Hà biểu quyết nhất trí bầu cử chức danh Trưởng thôn trong hội nghị hiệp thương bước 2

Đến thời điểm này 05/05 chi bộ thôn trên địa bàn xã đã tiến hành họp chi bộ và thống nhất giới thiệu nhân sự để Ban công tác mặt trận thôn tổ chức hiệp thương các bước 1, 04/05 thôn đã hiệp thương bước 2. Thôn Hải Tiến sẽ tiến hành hiệp thương bước 2 bầu cử chức danh Bí thư chi bộ, Trưởng thôn/khu vào ngày 25/5.

Thôn Nam Đồng tổ chức thành công hội nghị hiệp thương bước 2 bầu chức danh Trưởng thôn nhiệm kì 2022 - 2025

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử Trưởng thôn xã Đồng Tiến nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã được triển khai đúng quy định, đảm bảo theo Kế hoạch bầu cử đã đề ra. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể xã thống nhất, chặt chẽ. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã chỉ đạo Ban công tác Mặt trận thôn tiến hành việc giới thiệu người ứng cử theo đúng quy định. Kết quả hiệp thương và kết quả bầu cử cho thấy cử tri ngày càng quan tâm nhiều hơn về chất lượng, vai trò của người đại diện cho nhân dân trong cộng đồng khu dân cư. Đồng thời cũng thể hiện trách nhiệm của nhân dân địa phương trong tham gia xây dựng chính quyền./.

Trung tâm Truyền thông và Văn hoá Cô Tô


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1874
Đã truy cập: 4513859