Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh năm 2023

18/09/2023 12:09

Trong 04 ngày từ ngày 18 – 21/9/2023, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng – An ninh huyện Cô Tô tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh năm 2023 cho cán bộ (đối tượng 4) của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Cô Tô.

Quang cảnh khai giảng lớp bồi dưỡng

Trong thời gian học, các học viên được bồi dưỡng, cập nhật 9 chuyên đề chính gồm những nội dung cơ bản về đường lối quốc phòng - an ninh của Đảng và Nhà nước; âm mưu, thủ đoạn thực hiện chiến lược “Diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; những kiến thức cơ bản về quốc phòng - an ninh ở cơ sở, qua đó nâng cao hiểu biết, gắn với nhận thức trách nhiệm về nghĩa vụ công dân đối với nhân dân các dân tộc trên huyện đảo, làm cơ sở thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ sở. Đồng thời, trong quá trình học, các học viên sẽ trao đổi, thảo luận để làm rõ những nội dung, những vấn đề chưa phù hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh ở đơn vị, cơ sở.

Sau lễ khai giảng, các học viên được bồi dưỡng các chuyên đề kiến thức về quốc phòng - an ninh

Sau khóa học, học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh theo Quy định.

Hoàng Phương (Trung tâm TTVH)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2147
Đã truy cập: 6196758