Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 25 khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

29/09/2023 16:04

Ngày 29/9, BCH Đảng bộ huyện Cô Tô tổ chức Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 25 khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 28/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 18-NQ/HU, ngày 05/12/2022 về phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ  huyện Cô Tô 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đặng Quang Ngạn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Dự tại hội nghị có đồng chí Đoàn Hải Đăng, Trưởng phòng LLCT và Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Ủy viên UBKT Huyện ủy; Bí thư, Phó Bí thư các chi đảng bộ cơ sở; thủ trưởng, phó thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban, cơ quan, đơn vị và Chủ tịch HĐND các xã thị trấn trên địa bàn huyện.

Quang cảnh hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 25 khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Theo báo cáo đánh giá sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 28/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 18-NQ/HU, ngày 05/12/2022 về phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cô Tô, trong 9 tháng đầu năm, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn giữ vững ổn định, đoàn kết, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Ban Chấp hành Đảng bộ đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/HU, ngày 05/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng nhiệm vụ năm 2023; Chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy năm 2023; Chương trình kiểm tra, giám sát của huyện Cô Tô năm 2023; các Nghị quyết của Ban Thường vụ Huyện ủy: Nghị quyết về công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023; Nghị quyết về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2023 và Nghị quyết về đầu tư cải tạo, nâng cấp hạ tầng các thôn/khu phố hình thành trước năm 2015 trên địa bàn các xã, thị trấn đảm bảo đúng tiến độ; kịp thời chỉ đạo, định hướng cơ sở thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực nhằm hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023. Kịp thời tổ chức quán triệt, học tập, nghiên cứu đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh đến toàn bộ cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ huyện; ban hành 640 văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ, các vấn đề phát sinh, tập trung vào các lĩnh vực công tác quan trọng. Rà soát, sửa đổi Quy chế làm việc của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Chỉ đạo các phong trào thi đua yêu nước đảm bảo thiết thực, hiệu quả chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023) hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện Cô Tô (23/3/1994-23/3/2024). Phối hợp với Viện Địa lí nhân văn thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội hoàn thành công tác biên tập và lấy ý kiến tham gia vào Bản thảo Địa chí Cô Tô (Lần 2, lần 3). Chỉ đạo chuẩn bị chu đáo hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy. Chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý năm 2022; rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 - 2025 (2021-2026); 2025 - 2030 (2026-2031) đảm bảo đúng tiến độ chỉ đạo của Tỉnh. Chỉ đạo tổ chức thi tuyển các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Cô Tô. Chỉ đạo tổ chức đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện các đề án theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 41- CT/TU, ngày 31/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát và thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư công; sơ kết hai năm thực hiện 06 Đề án của Huyện ủy, 01 năm thực hiện Đề án “Huyện Cô Tô không có rác thải nhựa” gắn với thực hiện chủ trương vận động, tuyên truyền khách du lịch không mang đồ nhựa dùng một lần lên đảo khi đến thăm quan, du lịch tại đảo. Ban hành và triển khai Kế hoạch số 213-KH/HU, ngày 15/8/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy lấy phiếu tín nhiệm đối với Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và cán bộ giữ chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025; Quy định số 08-QĐi/HU, ngày 18/7/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện Quyết định số 175-QĐ/HU, ngày 04/6/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về việc Phê duyệt Đề án “Huyện đảo Cô Tô không có rác thải nhựa”. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, không xảy ra các vụ việc bị động, bất ngờ, phức tạp về ANTT. Chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên toàn địa bàn huyện. Phối hợp với Công an tỉnh tiến hành rà soát công tác bảo vệ bí mật nhà nước của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện. Công tác đối ngoại của cấp ủy, chính quyền được tổ chức trọng thị, đảm bảo tốt các điều kiện phục đón tiếp các đoàn công tác của Trung ương, của Tỉnh thăm và làm việc tại huyện.

Đồng chí Đặng Quang Ngạn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trình bày báo cáo sơ kết tại hội nghị

Với tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh, sự nỗ lực cố gắng, đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị, đã đạt được một số kết quả quan trọng. Theo đó, ước tính giá trị tăng thêm 9 tháng đầu năm là 16,2% so với cùng kỳ, trong đó cơ cấu kinh tế: Nông, Lâm, Thủy sản tăng chiếm 13,8%, Công nghiệp - xây dựng  chiếm 18,7%, Dịch vụ - du lịch chiếm 67,5%; Sản lượng khai thác thủy sản tăng 4,44% so với cùng kỳ, sản lượng nuôi trồng thủy sản  bằng 100,83% so với cùng kỳ; Ước tính giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 23,8% so với cùng kỳ; Tổng doanh thu từ các dịch vụ và du lịch trên địa bàn tăng 38,2% so với cùng kỳ; Ngành Du lịch có nhiều kết quả tốt đẹp, tổng số du khách ra thăm đảo 9 tháng đầu năm (tính từ 15/12/2022 - 13/9/2023), ước đạt 299.000 lượt khách bằng 150% so với cùng kỳ (trong đó khách quốc tế ước đạt 1.748 lượt khách (bằng 232% so với cùng kỳ = 753 khách), doanh thu ước đạt 748.000 triệu đồng bằng 150% so với cùng kỳ (Trong đó xã Thanh Lân ước đạt 8.750 lượt khách); Ước tính tổng mức vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng 37,9% so với cùng kỳ; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, đến thời điểm hiện tại Đảng bộ huyện Cô Tô có 16 chi, đảng bộ cơ sở (trong đó: 08 đảng bộ cơ sở; 08 chi bộ cơ sở); 60 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (giảm 01 đảng bộ cơ sở, tăng 04  chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở so với năm 2022). Tổng số đảng viên toàn huyện 668 đảng viên; Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc, trong đó, quyết liệt thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, 9 tháng đầu năm, đã tổ chức 67 chuyến tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn huyện. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến luật Thủy sản, các văn bản có liên quan, hướng dẫn đăng ký, đăng kiểm các tàu cá theo quy định và phân cấp quản lý với sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và hơn 100 chủ tàu cá trên địa bàn huyện. Tình hình an ninh chính trị, an ninh tuyến biển và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được ổn định; chủ động nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự các sự kiện chính trị - xã hội diễn ra trên địa bàn huyện, không xảy ra các vụ việc “đột xuất”, “bất ngờ”, phức tạp về ANTT.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đoàn Hải Đăng, Trưởng phòng LLCT và Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh cần phải quan tâm đến công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên theo Quy định 893 Quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, phân cấp đào tạo lý luận chính trị trong hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh; Tiếp tục quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát. Đối với công tác lập quy hoạch phải chú ý đến quy hoạch chung của tỉnh. Bên cạnh đó, phải quán triệt nghiêm túc, phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc phản biện các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội.

Đồng chí Đoàn Hải Đăng, Trưởng phòng LLCT và Lịch sử Đảng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu một số nội dung trọng tâm tại hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô nhấn mạnh: Mục tiêu trong những tháng cuối năm là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành bảo đảm nhất quán, xuyên suốt, quyết liệt, sâu sát; tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, nhất là  Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 28/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Kết luận số 1015, 1026-KL/TU về kết quả 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; Nghị quyết số 128/NQ- HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và Chương trình hành động của UBND tỉnh về triển khai nhiệm vụ năm 2023; Nghị quyết số 18-NQ/HU ngày 05/12/2022 của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2023; trong đó tập trung một số nội dung trọng tâm về công tác xây dựng Đảng, giữ vững ổn định đoàn kết trong hệ thống chính trị; nâng cao công tác chính trị tư tưởng của cá nhân và tổ chức chính trị được giao điều hành quản lý; nâng cao trách nhiệm nêu gương, làm gương; tập trung rà soát ban hành, điều chỉnh bổ sung quy chế làm việc và các quy định của địa phương, cơ quan đơn vị mình, trong đó tập trung rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ công tác năm để điều chỉnh, hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục nâng cao công tác chính trị tư tưởng, tập trung tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề trong nội bộ cơ quan; thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn trên không gian mạng. Trong những tháng cuối năm cần rà soát xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ trong thời kỳ đổi mới đảm bảo tiến độ công việc. Quan tâm kiện toàn tổ chức cơ sở đảng; tăng cường công tác phát triển đảng viên; kiện toàn chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ, rà soát nhân sự cho Đại hội nhiệm kỳ tới; việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh theo đúng Kế hoạch 313-KH/TU của Tỉnh ủy. Chú trọng công tác giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, đồng thời tăng cường nắm bắt tình hình Nhân dân, xử lý kịp thời những phát sinh tiêu cực ngay từ cơ sở không để xảy ra điểm nóng về chính trị. Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư theo quy tắc "Ba tăng, ba giảm, ba không”. 

Đồng chí Nguyễn Việt Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô phát biểu kết luận tại hội nghị

Về phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu phải tập trung thực hiện quyết liệt trong điều hành thu, chi ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành thu, chi ngân sách đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như sử dụng hiệu quả các nguồn lực ngân sách, gắn với huy động tối đa các nguồn lực khác để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Phải đảm bảo thu thuế, lệ phí tăng ít nhất bằng mức độ tăng trưởng kinh tế. Đẩy nhanh tiến độ thi công, quyết toán các dự án. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, thực hiện hiệu quả Đề án “Huyện Cô Tô nói không với rác thải nhựa”. Hoàn thành xây dựng Đề án thí điểm phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn huyện giai đoạn 2023 - 2025. Về công tác quản lý nhà nước, cần đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước toàn diện trên các lĩnh vực, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Siết chặt công tác quản lý thị trường, kiểm soát chặt chẽ giá cả, đẩy mạnh kiểm tra, xử phạt nghiêm hàng giả, hàng nhái không đảm bảo chất lượng; công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại cuối năm. Về đảm bảo quốc phòng an ninh, đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị phải tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2023. Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm, tăng cường công tác phối hợp, sẵn sàng phương án ngăn chặn, xử lý hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống./.

Hoàng Phương (Trung tâm TTVH)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1273
Đã truy cập: 6493613