Hội nghị trợ giúp pháp lý

29/09/2023 19:46

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 10/02/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh về thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2023. Ngày 29/9, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị Trợ giúp pháp lý tại huyện Cô Tô.

Quang cảnh Hội nghị trợ giúp pháp lý tại huyện Cô Tô ( Ảnh CTV)

Tại hội nghị, đại biểu được nắm bắt thêm thông tin về Luật TGPL năm 2017; Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật để nhanh chóng triển khai và đưa chính sách trợ giúp pháp lý đi vào cuộc sống như: Nghị định số 144/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý; Thông tư số 08/TT-BTP ngày 15/11/2017 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết một số điều của Luật TGPL và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý;  Nguyên tắc hoạt động trợ giúp pháp lý; Đối tượng, lĩnh vực trợ giúp pháp lý; Quyền, nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý và các quy định có liên quan về trợ giúp pháp lý; Tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; Người thực hiện trợ giúp pháp lý; Phạm vi, hình thức và lĩnh vực trợ giúp pháp lý.

Thông qua buổi truyền thông đã giúp người dân hiểu biết về hoạt động trợ giúp pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý và các đối tượng được trợ giúp pháp lý biết quyền được hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý miễn phí của mình và yêu cầu trợ giúp pháp lý khi có vướng mắc pháp luật. Qua đó, cũng  góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật tại địa phương.

 

Thu Cúc - TTTT&VH


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 427
Đã truy cập: 6463063