Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương

16/11/2023 10:22

Ngày 16/11, Huyện ủy Cô Tô tổ chức hội nghị kết nối trực tuyến Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai các văn bản mới của Trung ương do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu cấp huyện, đồng chí Đặng Quang Ngạn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã quán triệt, triển khai Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị “Kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”. Quy định gốm 4 chương, 19 điều, trong đó phạm vi, đối tượng áp dụng là cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, quản lý, tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân trong hệ thống chính trị từ trung ương tới cơ sở. Quy định này quy định về mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, nội dung cơ bản việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm. Qua đó nhằm mục đích nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, thấy được ưu điểm để phát huy, hạn chế khuyết diểm để khắc phục; chủ động phát hiện, ngắn chặn biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng lãng phí, tiêu cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nâng cao nhận thức, trách nhệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, tổ chức cơ quan, đơn vị nhất là người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên; bảo đảm trung thực, khách quan, công tâm, công khai, đạt được kết quả thực chất.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các điểm cầu

Hội nghị cũng quán triệt Quy định số 125-QĐ/TW, ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập”. Theo đó, Quy định này quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập; áp dụng đối với đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân liên quan. Quy định này thay thế Quy định số 97-QĐ/TW, ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX (gọi tắt là Quy định số 97). Quy định số 125 có đến 15 điều, nhiều hơn 4 điều so với Quy định số 97. Trong đó, đặc biệt là Quy định số 125 có thêm mục I quy định về phạm vi, đối tượng với 2 khoản của Điều 1, gồm khoản 1 quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập và khoản 2, áp dụng đối với đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức, cá nhân liên quan.

Hội nghị cũng tổ chức phổ biến Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW, ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị”.

Hoàng Phương (Trung tâm TTVH)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1137
Đã truy cập: 6784715