Các tài liệu hướng dẫn về Luật tiếp cận thông tin

11/07/2018 15:06

Quyền tiếp cận thông tin là một trong những quyền cơ bản, quan trọng của công dân, được ghi nhận trong nhiều văn kiện quốc tế mà Việt Nam là thành viên, cũng như được khẳng định trong Hiến pháp năm 2013 và các văn bản quy phạm pháp luật khác. Ngày 06/4/2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Tiếp cận thông tin, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018. Đây là Luật rất quan trọng, tạo khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân và nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Để triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin, ngày 15/7/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1408/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin. Ngày 14/3/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin. Theo đó, Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ xây dựng các tài liệu phục vụ công tác phổ biến nội dung của Luật và tài liệu hướng dẫn việc cung cấp thông tin cho công dân.

Bộ Tư pháp đã tổ chức biên soạn và xuất bản 04 tài liệu sau:
1. Hỏi - đáp về Luật tiếp cận thông tin.
2. Sổ tay hướng dẫn cho công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin.
3. Sổ tay hướng dẫn việc cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước.
4. Tài liệu tập huấn chuyên sâu về nội dung của Luật tiếp cận thông tin.

Đây là những tài liệu hữu ích để giúp người dân biết và hiểu rõ về quyền tiếp cận thông tin của mình cũng như các trình tự, thủ tục cần thiết để thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Đây cũng là tài liệu tham khảo tốt cho các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức tham gia vào công tác cung cấp thông tin cho công dân. Do vậy, huyện Ba Chẽ đăng tải công khai các tài liệu này trên Cổng TTĐT huyện tại chuyên mục Tiếp cận thông tin (Tài liệu tham khảo từ Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp) để các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức và người dân tham khảo./.

 Tài liệu đính kèm

Cổng TTĐT huyện Cô Tô


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4016
Đã truy cập: 6487174