Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ huyện Cô Tô sơ kết công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

25/06/2020 21:39

Ngày 25/6/2020, Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ huyện Cô Tô tổ chức hội nghị sơ kết công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm  và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Mai Tuấn Phượng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban chỉ đạo QCDC huyện dự và chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết

6 tháng đầu năm 2020, cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã quan tâm chỉ đạo, triển khai việc xây dựng và thực hiện QCDC ở các loại hình; công khai cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và địa phương đến tận người dân theo hướng gần dân, sát dân, tôn trọng dân và tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân, cán bộ, công viên chức, người lao động, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định pháp luật. BCĐ Quy chế dân chủ ở cơ sở từ huyện đến xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện QCDC phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị gắn với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí với phong trào thi đua Dân vận khéo, cuộc vận động xây dựng NTM, đô thị văn minh, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các nội quy, quy chế, quy định phù hợp với quy định của pháp luật.

Đồng chí Phạm Hữu Quảng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch MTTQ xã Đồng Tiến báo cáo phương hướng thực hiện QCDC của xã Đồng Tiến trong 6 tháng cuối năm

Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị; Chỉ đạo các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp đẩy mạnh thực hiện QCDC ở các loại hình, đảm bảo thực chất, hiệu quả, trong đó chú trọng thực hiện nội dung Pháp lệnh số 34/2007/PL -  UBTVQH 11 nhằm phát huy dân chủ, quyền là chủ của nhân dân trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị, phát huy tốt vai trò quyền làm chủ của nhân dân trong việc hiến đất làm đường xuyên đảo xã Thanh Lân, hỗ trợ bình xét hộ khó khăn; thực hiện QCDC gắn với cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp huyện, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thưc hiện công khai, minh bạch trong công tác cán bộ; tăng cường lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền trong triển khai thực hiện QCDC, phát huy tốt vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội “về quy chế giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan, đơn vị, công tác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, công tác đoàn thể.

Đồng chí Hà Mạnh Hùng - Trưởng phòng TNMT&NN huyện có ý kiến về việc đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện NTM kiểu mẫu và chống đánh bắt hủy diệt 

Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện sơ kết thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong 6 tháng đầu năm 2020, các đại biểu đã tập trung chỉ ra các tồn tại, hạn chế, đề ra phương hướng cho nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung vào các nội dung: Công khai các công trình phúc lợi và các khoản thu do dân đóng góp; công tác tuyên truyền tới nhân dân trong thực hiện Nông thôn mới kiểu mẫu; vi phạm trong khai thác thủy hải sản còn tái diễn; hiệu quả của mô hình dân vận khéo; tiếp tục vận động nhân dân hiến đất làm đường xuyên đảo tại xã Thanh Lân; chuẩn bị cho các kỳ thi tốt nghiệp và năm học mới 2020 -2021

Đồng chí Mai Tuấn Phượng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện QCDC huyện  phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Mai Tuấn Phượng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban chỉ đạo thực hiện QCDC huyện khẳng định: “ 6 tháng đầu năm 2020, BCĐ Quy chế dân chủ cấp huyện, cấp xã đã thực hiện tốt nhiệm vụ và đạt kết quả cao. Tinh thần trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành rất đáng biểu dương trong việc thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt là công tác vận động tuyên truyền, lắng nghe ý kiến nhân dân từ đó đã tạo nên thành công trong công tác phòng chống dịch Covid và bầu cử trưởng thôn, khu đạt kết quả tốt nhất từ trước tới nay; Công tác thực hiện QCDC tại trường học cũng được thực hiện minh bạch; vai trò giám sát của MTTQ và các đoàn thể cũng đã tạo được sự đồng thuận trong xã hội. Với những kết quả đáng ghi nhận đó, đồng chí mong muốn BCĐ Quy chế dân chủ cấp huyện, cấp xã, các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI nhiệm kỳ 2020-2025 sắp tới. Đề nghị từng thành viên BCĐ Quy chế dân chủ cấp huyện, xã công khai các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, các dự án, hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng làm đường xuyên đảo Thanh Lân, mức thu phí, lệ phí, công khai dự toán ngân sách hàng năm cho nhân dân đóng góp ý kiến trước khi trình HĐND; tiếp tục phát huy có hiệu quả Trung tâm Hành chính công, bộ phận một cửa các xã, thị trấn. Đối với thực hiện QCDC trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập yêu cầu thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Kiểm tra, thanh tra, giám sát đảm bảo đúng quy trình và hiệu quả. Tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động các nhà trường gắn với nhiệm vụ chuyên môn, chuẩn bị tốt cho các kỳ thi tốt nghiệp và chuẩn bị cho năm học mới.

Thu Báu - Trung tâm TT&VH


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 166
Đã truy cập: 1871428