Theo dõi nhiệm vụ

25/10/2020 08:14

 
THEO DÕI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH,
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIAO
 
STT NỘI DUNG ĐƠN VỊ THỰC HIỆN SỐ  VĂN BẢN HẠN XỬ LÝ
1 Tham mưu xây dựng kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 93-KL/TU ngày 05/11/2020 của Bộ CHính tr Phòng LĐTBXH 8046/UBND-VX2

28/11/2020
(Còn 1 ngày)

  


Mọi vấn đề thắc mắc xin liên hệ đồng chí Lê Công Tuấn Anh - Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Cô Tô qua số điện thoại: 0989268790

Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1786
Đã truy cập: 2423437