Theo dõi nhiệm vụ

12/10/2021 10:51

 
THEO DÕI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH,
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIAO
 
STT NỘI DUNG ĐƠN VỊ THỰC HIỆN SỐ  VĂN BẢN HẠN XỬ LÝ
1 Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/01/2021 của UBND tỉnh thực hiện tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  KH số 02/KH-UBND ngày 04/01/2021 của UBND tỉnh.  Báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 30/11 hăng năm.
2 Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2021" trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Trung tâm GDNN & GDTX huyện. KH số 155/KH-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh. Báo cáo định kỳ trước ngày 05/12

  


Mọi vấn đề thắc mắc xin liên hệ đồng chí Vũ Thị Hồng Phương - Viên chức Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Cô Tô qua số điện thoại: 0868.21.9696

Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1095
Đã truy cập: 4043778