Tiêu đề Cấp, cấp lại và cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý ngành Y tế
Cơ quan UBND tỉnh Quảng Ninh
Lĩnh vực văn bản An toàn vệ sinh thực phẩm
Nội dung

* Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Trung tâm Hành chính công huyện hoặc nộp trực tuyến qua mạng tại địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn

Bước 2: Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện kiểm tra hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Bước 3: Thẩm định, phê duyệt:

- Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐK ATTP:

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời gian 03 ngày làm việc Phòng Y tế có văn bản thông báo để tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ. Nếu quá 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo hồ sơ không hợp lệ nếu cơ sở không có phản hồi hay bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì Phòng Y tế sẽ huỷ hồ sơ.

Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ, Đoàn thẩm định của Phòng Y tế tiến hành thẩm định tại cơ sở. Phòng Y tế cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho cơ sở trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc thẩm định đạt yêu cầu. Trường hợp không đạt yêu cầu, trong vòng 15 ngày, Đoàn thẩm định tổ chức thẩm định lại nếu cơ sở có văn bản xác nhận đã hoàn thiện đầy đủ các yêu cầu về điều kiện ATTP của lần thẩm định trước. Nếu không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐK ATTP:

Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ, công chức Phòng Y tế được phân công thẩm định hồ sơ, trực tiếp trình Lãnh đạo quyết định phê duyệt; Nếu không cấp phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 4: Trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công huyện hoặc nộp trực tuyến qua mạng (Hồ sơ gốc nộp khi lấy kết quả).

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

          - Thành phần hồ sơ gồm:

A. Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐK ATTP:

 (1) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo Mẫu 1 Thông tư 47/2014/TT-BYT).

(2) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở).

(3) Bản mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm , bao gồm:

- Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng của cơ sở ;

- Sơ đồ quy trình chế biên, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ uống;

- Bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.

(4) Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở).

(5) Danh sách kết quả khám sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống.

(6) Danh sách kết quả cấy phân tìm vi khuẩn tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn của người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế.

B. Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐK ATTP:

 a, Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận (theo Mẫu 4 Thông tư 47/2014/TT-BYT).

b, Giấy chứng nhận đang còn thời hạn (Bản gốc);

c, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận sự thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở (bản sao công chứng);

d, Bản sao kết quả khám sức khỏe, giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở mới đối (trường hợp đổi chủ cơ sở) có xác nhận của cơ sở.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết :

1. Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐK ATTP: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

2. Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐK ATTP: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống.

* Cơ quan thực hiện TTHC:

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân huyện hoặc cơ quan có thẩm quyền.

          - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Y tế

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Y tế

          - Cơ quan phối hợp: Không

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

* Lệ phí:   

Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐK ATTP:

  • Phục vụ dưới 200 suất ăn: 700.000 đồng/lần/cơ sở 
  • Phục vụ từ 200 suất ăn trở lên: 1.000.000 đồng/lần/cơ sở 

    Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ ĐK ATTP: Không thu phí

    * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Mẫu 1 Thông tư 47/2014/TT-BYT).

- Đơn đề nghị đổi Giấy chứng nhận (Mẫu 4 Thông tư 47/2014/TT-BYT).

* Yêu cầu, điều kiện TTHC: Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Y tế.

          Đối với thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP:

a) Giấy chứng nhận chỉ được đổi khi còn thời hạn;

b) Khi thay đổi tên của doanh nghiệp hoặc/và đổi chủ cơ sở, thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và toàn bộ quy trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm/quy trình kinh doanh dịch vụ ăn uống.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật ATTP số 55/2010/QH 12.     

- Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;

- Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 của Bộ Y tế Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

- Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 5/12/2012 của Bộ Y tế Quy định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố;

- Quyết định số 21/2007/QĐ-BYT ngày 12/03/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành "quy định về điều kiện sức khỏe đối với người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm ăn ngay".

- Quyết định số 43/2005/QĐ-BYT ngày 20/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy định yêu cầu kiến thực về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với người trực tiếp sản xuất , kinh doanh thực phẩm.

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.


Tệp tin đính kèm

Mẫu số 01.docx
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5662
Đã truy cập: 6477281