Tiêu đề Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân
Cơ quan UBND tỉnh Quảng Ninh
Lĩnh vực văn bản An toàn vệ sinh thực phẩm
Nội dung

* Trình tự thực hiện

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp tại Trung tâm Hành chính công huyện hoặc nộp trực tuyến qua mạng tại địa chỉ http://dichvucong.quangninh.gov.vn

Bước 2: Cán bộ Trung tâm Hành chính công huyện kiểm tra hồ sơ, viết phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả.

Bước 3: Thẩm định, phê duyệt:

Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ hợp lệ, Hội đồng xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của Phòng Y tế tổ chức xác nhận kiến thức cho cá nhân, trình lãnh đạo Phòng Y tế quyết định phê duyệt.

Bước 4: Trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công huyện hoặc nộp trực tuyến qua mạng (Hồ sơ gốc nộp khi lấy kết quả).

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

          - Thành phần hồ sơ gồm:

1. Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về ATTP (theo mẫu số 07 Thông tư 47/2014/BYT);

2. Giấy tờ chứng minh đã nộp phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí (nếu có).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

* Đối tượng thực hiện TTHC: Cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống

* Cơ quan thực hiện TTHC:

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Ủy ban nhân dân huyện (hoặc cơ quan có thẩm quyền)

          - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Phòng Y tế.

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Y tế

          - Cơ quan phối hợp: Không

* Kết quả thực hiện TTHC: Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức.

* Phí: Phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm: 30.000 đồng/lần/người

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

 - Mẫu đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo mẫu số 07 - Thông tư số 47/2014/TT-BYT;

* Yêu cầu, điều kiện TTHC:

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được cấp cho cá nhân trả lời đúng 80 % trở lên số câu hỏi ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành.

* Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật ATTP số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

- Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 Hướng dãn quản lý ATTP đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

- Quyết định số 37/QĐ-ATTP ngày 02/02/2015 của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm ban hành bộ câu hỏi đánh giá kiến thức ATTP cho chủ cơ sở, người trực tiếp chế biến và kinh doanh thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

- Thông tư số 279/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm.


Tệp tin đính kèm

mẫuđơn.docx
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1106
Đã truy cập: 7082460