Trang chủ Thuế
Giấy chứng nhận đăng ký thuế - Vũ Trọng Hiệp ( thị trấn Đầm Hà)
03/07/2018 14: 36:00
Mã số thuế: 5701927923
Giấy chứng nhận đăng ký thuế - Lê Văn Hằng (xã Tân lập)
03/07/2018 14: 33:00
Mã số thuế: 5701929705
Giấy chứng nhận đăng ký thuế - Lê Thị Thúy
03/07/2018 09: 55:00
Mã số thuế: 5701929695
Giấy chứng nhận đăng ký thuế - Lại Quang Trác
02/07/2018 08: 32:00
Tên người nộp thuế: Lại Quang Trác - Phố Lê Lương, TT.Đầm Hà Mã số thuế: 5701925842
Thông báo mã số thuế - Phạm Thị Thủy
17/04/2017 11: 00:00
Tên Người nộp thuế: Phạm Thị Thủy Mã số thuế: 8108725687 Địa chỉ trụ sở: Phố Bắc Sơn, Thị Trấn Đầm...
Giấy chứng nhận đăng ký thuế - Lỷ Sồi Chênh
17/04/2017 11: 00:00
Tên người nộp thuế: Lỷ Sồi Chênh Số CMTND: 100699130 - CA Quảng Ninh Mã số thuế: 5701851255
Giấy chứng nhận đăng ký thuế - Đinh Văn Hòa
17/04/2017 11: 00:00
Tên người nộp thuế: Đinh Văn Hòa Số CMTND: 100823001 - CA.Quảng Ninh Mã số thuế: 5700982583
Giấy chứng nhận đăng ký thuế - Nguyễn Thu Huệ
17/04/2017 11: 00:00
Tên người nộp thuế: Linh Đan Số CMTND: 100982224 - CA.Quang Ninh Mã số thuế: 5701857352
Thông báo mã số thuế - Lương Văn Mạnh
17/04/2017 11: 00:00
Tên Người nộp thuế: Lương Văn Mạnh Địa chỉ trụ sở: Thôn Đông, Dực Yên, Đầm Hà, Quảng Ninh
Giấy chứng nhận đăng ký thuế - Hoàng Văn Yên
17/04/2017 11: 00:00
Tên người nộp thuế: Hoàng Văn Yên Số CMTND: 100601685 - CA.Quảng Ninh Mã số thuế: 5700483746
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1146
Đã truy cập: 3942158