Trang chủ Thông tin Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch phát triển KTXH dài hạn của địa phương, kế hoạch sử dụng đất
Thông báo: V/v công bố công khai Sơ đồ, Phương án sử dụng không gian biển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Đầm Hà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
26/03/2024 09: 52:00
Thông báo: Công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Đầm Hà
02/02/2024 10: 18:00
Quyết định: V/v phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Cụm công nghiệp phía Đông Đầm Hà B tại xã Tân Bình, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh
29/01/2024 15: 36:00
Thông báo công khai kế hoạch sử dụng đất 2023
28/12/2023 10: 29:00
Công khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Đầm Hà
12/12/2023 09: 11:00
Thông báo công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Đầm Hà
05/10/2023 09: 49:00
Tải về tại đây
Quyết định 816/QĐ-UBND: Về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đầm Hà đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
15/08/2023 11: 44:00
Quyết định 1909/QĐ-UBND: V/v phê duyệt Quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 mở rộng thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà đến năm 2040
15/08/2023 11: 27:00
Thông báo: Công khai điều chỉnh quy mô, địa điểm các công trình dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Đầm Hà
13/08/2023 10: 20:00
Quyết định Về việc phê duyệt quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 mở rộng thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà đến năm 2040
13/07/2023 14: 44:00
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 10
Đã truy cập: 3807547