Trang chủ Nghị quyết Hội đồng Nhân dân
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư, cải tạo, sữa chữa trụ sở Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đầm Hà
29/12/2023 11: 09:00
Nghị quyết quy định mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
12/12/2023 09: 04:00
Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 94/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh
12/12/2023 09: 01:00
( về việc thí điểm áp dụng một số chính sách đối với người làm việc theo chế độ hợp đồng tại các...
Nghị quyết về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương NSNN trong các đơn vị sự nghiệp công lập
12/12/2023 08: 54:00
Nghị quyết hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc thường xuyên tại một số địa bàn thuộc tỉnh Quảng Ninh
12/12/2023 08: 51:00
Nghị quyết hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tỉnh Quảng ninh, giai đoạn 2023-2025
12/12/2023 08: 22:00
Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ một số đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
12/12/2023 08: 19:00
Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện chính sách đặc thù của tỉnh quy định tại
03/11/2023 09: 26:00
Nghị quyết số 204/2019/NQ-HĐND ngày 30/07/2019 và Nghị quyết số 248/2020/NQ-HĐND ngày 31/03/2020...
Nghị quyết: Về việc phê duyệt, điều chỉnh, phân bổ vốn đầu tư công năm 2023
24/08/2023 10: 57:00
Nghị quyết HĐND kỳ họp thứ 14
01/08/2023 20: 02:00
12
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 276
Đã truy cập: 3812680