Trang chủ Thông báo
Thông báo 338-TB/TU: Ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19
01/09/2021 07: 43:00
Về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới...
Công văn 06-CV/BCĐ: V/v tiếp tục tăng cường triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
28/08/2021 09: 41:00
Hỏa tốc: Về việc rà soát các trường hợp đến và trở về từ Công ty CP Nosco Shipyard tại xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh (danh sách nhân sự kèm theo)
27/08/2021 13: 43:00
Theo thông tin của Công an xã Tiền phong, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh ngày 27/8/2021 phát...
Văn bản 5833/UBND-DL1: V/v hỗ trợ, tạo điều kiện cho người lao động, học sinh, sinh viên, người già, trẻ em từ tỉnh ngoài về Quảng Ninh
26/08/2021 14: 59:00
Thông báo: Ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy BCĐ cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19
25/08/2021 16: 28:00
V/v Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại...
Văn bản: V/v Triển khai hỗ trợ người lao động không có giao kết HĐLĐ và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19 theo Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
23/08/2021 11: 10:00
Quyết định: V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh (danh mục kèm theo)
23/08/2021 11: 06:00
Hỏa tốc: V/v tăng cường giải pháp trọng tâm phòng chống dịch COVID - 19
20/08/2021 15: 22:00
Thông báo kết luận của đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện ngày 13/8/2021
20/08/2021 15: 17:00
Kế hoạch thực hiện chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình huyện Đầm hà đến năm 2030
20/08/2021 15: 13:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2440
Đã truy cập: 3488168