Trang chủ Thông báo
Kế hoạch Thu hồi đất điều tra, khảo sát, kiểm đếm GPMB công trình: Khu dân cư thôn Đầm Buôn, xã Đầm Hà
15/06/2019 14: 16:00
Thu hồi đất điều tra, khảo sát, kiểm đếm GPMB công trình: Khu dân cư thôn Đầm Buôn, xã Đầm Hà,...
Kế hoạch Thu hồi đất điều tra, khảo sát, kiểm đếm GPMB công trình: Điểm dân cư thôn trung sơn, xã Quảng Lợi
15/06/2019 14: 09:00
Thu hồi đất điều tra, khảo sát, kiểm đếm GPMB công trình: Điểm dân cư thôn trung sơn, xã Quảng Lợi,...
Kế hoách Thu hồi đất điều tra, khảo sát, kiểm đếm GPMB công trình: Điểm quy hoạch chia lô dân cư phía đông 1 và điểm quy hoạch chia lô dân cư phía tây 1 thôn Hà Lai xã Tân Lập
15/06/2019 14: 04:00
Thu hồi đất điều tra, khảo sát, kiểm đếm GPMB công trình: Điểm quy hoạch chia lô dân cư phía đông 1...
Công văn về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên địa bàn
15/06/2019 13: 55:00
Tăng cường phòng ngừa thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện
14/06/2019 13: 59:00
Khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dại trên động vật
03/06/2019 14: 21:00
Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
25/03/2019 14: 51:00
V/v Cung cấp tài liệu kiểm chứng đối với các chỉ số phòng chống tham nhũng năm 2018
16/03/2019 09: 31:00
Khẩn trương các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu phi trên địa bàn huyện Đầm Hà
15/03/2019 08: 58:00
Tăng cường công tác tuyên truyền, xử lý, tiêu hủy lợn bệnh, nghi bệnh dịch tả lợn châu phi
15/03/2019 08: 48:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1016
Đã truy cập: 48777073.