Trang chủ Công văn
Hỏa tốc: Về việc rà soát các trường hợp đến và trở về từ Công ty CP Nosco Shipyard tại xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh (danh sách nhân sự kèm theo)
27/08/2021 13: 43:00
Theo thông tin của Công an xã Tiền phong, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh ngày 27/8/2021 phát...
Văn bản 5833/UBND-DL1: V/v hỗ trợ, tạo điều kiện cho người lao động, học sinh, sinh viên, người già, trẻ em từ tỉnh ngoài về Quảng Ninh
26/08/2021 14: 59:00
Thông báo: Ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy BCĐ cấp tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19
25/08/2021 16: 28:00
V/v Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại...
Văn bản: V/v Triển khai hỗ trợ người lao động không có giao kết HĐLĐ và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19 theo Quyết định số 42/2021/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
23/08/2021 11: 10:00
Quyết định: V/v công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh (danh mục kèm theo)
23/08/2021 11: 06:00
Hỏa tốc: V/v tăng cường giải pháp trọng tâm phòng chống dịch COVID - 19
20/08/2021 15: 22:00
Van ban 1962/UBND-VP: V/v đảm bảo an toàn tiếp công dân định kỳ
16/08/2021 16: 02:00
Đăng ký nhu cầu thi nâng ngạch công chức; nhu cầu thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021
16/08/2021 16: 00:00
Văn bản 2656/QĐ-UBND tỉnh Quảng Ninh:
12/08/2021 15: 01:00
V/v Công bố danh mục thủ tục hành chinh mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục...
Văn bản 5305/UBND-GD của UBND tỉnh Quảng Ninh: V/v triển khai Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh Ủy về học tập, sinh hoạt chính trị tư tưởng chuyên đề
12/08/2021 14: 54:00
'' Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM "
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1133
Đã truy cập: 2736571