Trang chủ Công văn
Văn bản 1913/UBND huyện Đầm Hà: V/v triển khai thực hiện kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về ....
12/08/2021 14: 45:00
tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị trong công tác phát triển,...
Cv: Rà soát, thống kê đàn gia súc, gia cầm chuẩn bị đợt tiêm phòng đợt 2 năm 2021 trên địa bàn huyện
12/08/2021 14: 40:00
Văn bản: V/v Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và xử lý hành vi vi phạm liên quan đến phòng chống dịch COVID - 19
12/08/2021 14: 37:00
Đánh giá, chấm điểm và cung cấp tài liệu liên quan đến đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2020 (có tài liệu kèm theo)
12/08/2021 14: 33:00
Văn bản: V/v Tạo điều kiện thuận lợi người lao động, người sử dụng lao động hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ - CP ngày 01/7/2021 của CP
12/08/2021 14: 22:00
Hỏa tốc: V/v phối hợp triển khai xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho người có nguy cơ trên địa bàn tỉnh.
12/08/2021 14: 18:00
Văn bản: V/v tiếp tục triển khai một số biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao
09/08/2021 15: 05:00
Văn bản: V/v thực hiện xét nghiệm sàng lọc tầm soát người có nguy cơ trên địa bàn huyện
09/08/2021 15: 02:00
Văn bản: V/v hướng dẫn bổ sung tính năng và cấp tài khoản quản trị hệ thống khai báo y tế điện tử và quét mã Qr Code
09/08/2021 14: 51:00
Văn bản: V/v thực hiện trách nhiệm của chủ dự án sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt
09/08/2021 14: 48:00
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1013
Đã truy cập: 2736451