Trang chủ Tài chính kế hoạch
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
14/04/2017 16: 00:00
Tên hộ kinh doanh: Lê Văn Tuấn Địa điểm kinh doanh: Thôn Trại Khe, xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà Ngành,...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
14/04/2017 16: 00:00
Tên hộ kinh doanh: Nguyễn Văn Tuyên Địa điểm kinh doanh: Phố Lỷ A Coỏng, thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
14/04/2017 16: 00:00
Tên hộ Kinh doanh: Nguyễn Thị Dinh Địa điểm kinh doanh: Chợ Đầm Hà Ngành, nghề kinh doanh: Bông vải...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
14/04/2017 16: 00:00
Tên hộ Kinh doanh: Trịnh Thị Duyên Địa điểm kinh doanh: Phố Trần Phú, TT.Đầm Hà, huyện Đầm Hà...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
14/04/2017 16: 00:00
Tên hộ Kinh doanh: Lê Văn Quyết Địa điểm kinh doanh: Khu nhà chợ, chợ trung tâm thị trấn Đầm Hà...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
14/04/2017 16: 00:00
Tên hộ Kinh doanh: Đinh Thị Kim Oanh Địa điểm kinh doanh: Số nhà 66, phố Hoàng Ngân, TT.Đầm Hà,...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
14/04/2017 16: 00:00
Tên hộ Kinh doanh: Đinh Văn Hòa Địa điểm kinh doanh: Chợ trung tâm Đầm Hà Ngành, nghề kinh doanh:...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
14/04/2017 16: 00:00
Tên hộ Kinh doanh: Lê Trọng Quyết Địa điểm kinh doanh: Phố Trần Phú, TT.Đầm Hà, huyện Đầm Hà Ngành,...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
14/04/2017 15: 00:00
Tên hộ kinh doanh: Trần Quang Khương Địa điểm kinh doanh: Thôn Đồng Tâm, xã Dực Yên, Đầm Hà Ngành,...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
14/04/2017 15: 00:00
Tên hộ kinh doanh: Trịnh Thị Duyên Địa điểm kinh doanh: Số nhà 242, phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đầm...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1016
Đã truy cập: 48777073.