Trang chủ Tài chính kế hoạch
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
14/04/2017 15: 00:00
Tên hộ kinh doanh: Phạm Tiến Cường Địa điểm kinh doanh: Thôn Hải An, xã Quảng An, Đầm Hà, Quảng...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
01/11/2016 22: 00:00
Tên hộ kinh doanh: CHU NGỌC MINH Địa điểm kinh doanh: Thôn Đầm Buôn, xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà Ngành...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
01/11/2016 22: 00:00
Tên hộ kinh doanh: TRẦN VĂN TOÀN Địa điểm kinh doanh: Thôn Bình Nguyên, xã Tân Bình, huyện Đầm hà,...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
01/11/2016 22: 00:00
Tên hộ kinh doanh: LƯƠNG VĂN MẠNH Địa điểm kinh doanh: Thôn Đông, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà, Quảng...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
01/11/2016 22: 00:00
Tên hộ kinh doanh: PHẠM VĂN NAM Địa điểm kinh doanh: Thôn Bình Nguyên, xã Tân Bình, huyện Đầm Hà,...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
01/11/2016 22: 00:00
Tên hộ kinh doanh: PHẠM THỊ HƯỜNG Địa điểm kinh doanh: Thôn Đông, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà, Quảng...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
01/11/2016 22: 00:00
Tên hộ kinh doanh: ĐINH THỊ NHUNG Địa điểm kinh doanh: Số nhà 229, Phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đầm...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
01/11/2016 22: 00:00
Tên hộ kinh doanh: NỀNH QUỐC SINH Địa điểm kinh doanh: Xã Quảng Lâm, huyện Đầm Hà, Quảng Ninh...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
25/09/2016 11: 00:00
Tên hộ kinh doanh: TY VĂN HUY, Sinh ngày: 27/09/1989 Địa điểm kinh doanh: Thôn Tân Liên, xã Quảng...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
25/09/2016 11: 00:00
Tên hộ kinh doanh: VƯƠNG THỊ XUÂN, Sinh ngày: 10/7/1980 Địa điểm kinh doanh: Chợ Đầm Hà Ngành, nghề...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 471
Đã truy cập: 49000250.