Trang chủ Tài chính kế hoạch
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
25/09/2016 11: 00:00
Tên hộ kinh doanh: HOÀNG THỊ THẮNG. Sinh ngày: 03/12/1981 Địa điểm kinh doanh: Chợ trung tâm Đầm Hà...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
25/09/2016 11: 00:00
Tên hộ kinh doanh: HÀ VĂN QUYẾT, Sinh ngày: 10/02/1973 Địa điểm kinh doanh: Số nhà 03, Phố Lê...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
25/09/2016 11: 00:00
Tên hộ kinh doanh: HOÀNG THỊ ĐĂNG, Sinh ngày: 01/01/1979 Địa điểm kinh doanh: Thôn Trung Sơn, xã...
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã
25/09/2016 11: 00:00
Tên Hợp tác xã: HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT KINH DOANH DỊCH VỤ LÊ MINH Địa chỉ trụ sở: Số nhà 74, phố Lê...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
25/09/2016 11: 00:00
Tên hộ kinh doanh: PHAN MINH QUÝ, Sinh ngày: 12/02/1972 Địa điểm kinh doanh: Số nhà 68, phố Hà...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
25/09/2016 11: 00:00
Tên hộ kinh doanh: HOÀNG VĂN PHONG, Sinh ngày: 08/11/1984 Địa điểm kinh doanh: Thôn Trại Giữa, xã...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
25/09/2016 11: 00:00
Tên hộ kinh doanh: NGUYỄN VĂN QUẢNG, Sinh ngày: 15/02/1995 Địa điểm kinh doanh: Thôn Tân Hòa, xã...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
25/09/2016 11: 00:00
Tên hộ kinh doanh: TRỊNH VĂN THIỆN, Sinh ngày: 29/10/1989 Địa điểm kinh doanh: Thôn Xóm Giáo, xã...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
25/09/2016 11: 00:00
Tên hộ kinh doanh: TRỊNH VĂN THƯỞNG, Sinh ngày: 7/7/1985 Địa điểm kinh doanh: Thôn Xóm Giáo, xã Đầm...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
25/09/2016 11: 00:00
Tên hộ kinh doanh: VŨ VĂN QUỲNH, Sinh ngày:  01/07/1984 Địa điểm kinh doanh: Thôn Tân Đông, xã...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 953
Đã truy cập: 48777010.