Trang chủ Tài chính kế hoạch
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
25/09/2016 11: 00:00
Tên hộ kinh doanh: ĐINH VĂN HUẤN, Sinh ngày: 27/04/1989 Địa điểm kinh doanh: Phố Trần Phú, Thị trấn...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
25/09/2016 11: 00:00
Tên hộ kinh doanh: HÀ VĂN TẶNG,  Sinh ngày: 13/03/1991 Địa điểm kinh doanh: Chợ Đầm Hà Ngành nghề...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
24/09/2016 22: 00:00
Tên hộ kinh doanh: ĐÀO VĂN KIÊN, Sinh ngày: 20/01/1973 Địa điểm kinh doanh: Thôn Yên Định, xã Đầm...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
24/09/2016 22: 00:00
Tên hộ kinh doanh: ĐINH THỊ HÒA, Sinh ngày: 05/05/1991 Địa điểm kinh doanh: Chợ trung tâm Đầm Hà,...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
24/09/2016 22: 00:00
Tên hộ kinh doanh: ĐẶNG THỊ THOAN, Sinh ngày: 07/04/1982 Địa điểm kinh doanh: Số nhà 98, Phố Trần...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
24/09/2016 22: 00:00
Tên hộ kinh doanh: ĐINH MINH HƯƠNG, Sinh ngày: 17/04/1983 Địa điểm kinh doanh: Số nhà 112, Phố Trần...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
24/09/2016 22: 00:00
Tên hộ kinh doanh: ĐINH THỊ THANH, Sinh ngày: 09/09/1994 Địa điểm kinh doanh: Chợ Đầm Hà, thị trấn...
Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
19/06/2016 10: 00:00
Số: 22G8000750 Tên hộ kinh doanh:  ĐỨC NHẬT Ngành, nghề kinh doanh: Dịch vụ Hàn xì. Thủ tục hành...
Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
19/06/2016 10: 00:00
Số: 22G8000753 Tên hộ kinh doanh:  TRẦN VĂN HẠNH Ngành, nghề kinh doanh: Hàng tạp hóa Thủ tục...
Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
19/06/2016 10: 00:00
Số: 22G8000716 Tên hộ kinh doanh: VŨ NHẬT HƯNG Ngành nghề kinh doanh: Dịch vụ cầm đồ Thủ tục...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 120
Đã truy cập: 1456140