Trang chủ Tài chính kế hoạch
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
25/09/2016 11: 00:00
Tên hộ kinh doanh: TRỊNH VĂN THIỆN, Sinh ngày: 29/10/1989 Địa điểm kinh doanh: Thôn Xóm Giáo, xã...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
25/09/2016 11: 00:00
Tên hộ kinh doanh: TRỊNH VĂN THƯỞNG, Sinh ngày: 7/7/1985 Địa điểm kinh doanh: Thôn Xóm Giáo, xã Đầm...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
25/09/2016 11: 00:00
Tên hộ kinh doanh: VŨ VĂN QUỲNH, Sinh ngày:  01/07/1984 Địa điểm kinh doanh: Thôn Tân Đông, xã...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
25/09/2016 11: 00:00
Tên hộ kinh doanh: TY VĂN HUY, Sinh ngày: 27/09/1989 Địa điểm kinh doanh: Thôn Tân Liên, xã Quảng...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
25/09/2016 11: 00:00
Tên hộ kinh doanh: VƯƠNG THỊ XUÂN, Sinh ngày: 10/7/1980 Địa điểm kinh doanh: Chợ Đầm Hà Ngành, nghề...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
24/09/2016 22: 00:00
Tên hộ kinh doanh: ĐÀO VĂN KIÊN, Sinh ngày: 20/01/1973 Địa điểm kinh doanh: Thôn Yên Định, xã Đầm...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
24/09/2016 22: 00:00
Tên hộ kinh doanh: ĐINH THỊ HÒA, Sinh ngày: 05/05/1991 Địa điểm kinh doanh: Chợ trung tâm Đầm Hà,...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
24/09/2016 22: 00:00
Tên hộ kinh doanh: ĐẶNG THỊ THOAN, Sinh ngày: 07/04/1982 Địa điểm kinh doanh: Số nhà 98, Phố Trần...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
24/09/2016 22: 00:00
Tên hộ kinh doanh: ĐINH MINH HƯƠNG, Sinh ngày: 17/04/1983 Địa điểm kinh doanh: Số nhà 112, Phố Trần...
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
24/09/2016 22: 00:00
Tên hộ kinh doanh: ĐINH THỊ THANH, Sinh ngày: 09/09/1994 Địa điểm kinh doanh: Chợ Đầm Hà, thị trấn...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 321
Đã truy cập: 3807858