Trang chủ Tư pháp
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp
25/12/2015 14: 00:00
Số biên nhận:  1520016600056 ...
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp
25/12/2015 14: 00:00
Số biên nhận: 1520016600062     Họ tên: Hòang Minh...
Thủ tục hành chính: Cấp lại bản chính Giấy khai sinh Họ tên: Đinh Văn Trường
24/12/2015 14: 00:00
Địa chỉ đăng ký: xã Đại Bình- Huyện Đầm Hà Số biên nhận:   1520016600055
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp
23/12/2015 10: 00:00
Số biên nhận: 1520016600051 Ngày nhận: 22/12/2015 ...
Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp
23/12/2015 10: 00:00
Mã hồ sơ 1520016600053 Ngày nhận: 22/12/2015 Họ tên: ...
1234
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 568
Đã truy cập: 3025307