Trang chủ Lao động TB&XH
Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí chăm sóc
22/09/2016 01: 00:00
Họ tên: Bà NGUYỄN THỊ HUẾ, Sinh năm: 1975 Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, Quảng Tân, Đầm Hà, Quảng Ninh
Quyết định về việc trợ cấp xã hội
22/09/2016 01: 00:00
Họ tên: Bà NGUYỄN THỊ THỦY, Sinh năm: 1981 Địa chỉ: Thôn Trung Sơn, xã Quảng Lợi, Đầm Hà, Quảng Ninh
Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
22/09/2016 01: 00:00
Họ tên: Ông NGUYỄN VĂN THANH Địa chỉ: Phố Bắc Sơn, thị trấn Đầm Hà, Đầm Hà, Quảng Ninh
Quyết định về việc trợ cấp xã hội
22/09/2016 01: 00:00
Họ tên: Ông NGUYỄN VĂN XUÂN, Năm sinh: 01/01/1938 Địa chỉ: Thôn Tây, xã Dực Yên, Đầm Hà, Quảng Ninh
Quyết định về việc trợ cấp xã hội
22/09/2016 01: 00:00
Họ tên: Bà NÔNG THỊ LIÊN, Sinh năm: 01/01/1940 Địa chỉ: Thôn Tân Việt, xã Tân Bình, Đầm Hà, Quảng...
Quyết định về việc trợ cấp xã hội
22/09/2016 01: 00:00
Họ tên: Bà PHẠM THỊ BÌNH, Sinh ngày: 01/01/1941 Địa chỉ: Thôn Tân Lương, xã Tân Bình, Đầm Hà, Quảng...
Quyết định về việc trợ cấp xã hội
22/09/2016 01: 00:00
Họ tên: Bà PHẠM THỊ CÂN, Sinh ngày: 01/01/1937 Địa chỉ: Thôn Bình Hải, xã Tân Bình, Đầm Hà, Quảng...
Quyết định về việc trợ cấp xã hội
22/09/2016 01: 00:00
Họ tên: Bà PHẠM THỊ HẠNH, Sinh ngày: 16/07/1940 Địa chỉ: Thôn Tân Việt, xã Tân Bình, Đầm Hà, Quảng...
Quyết định về việc trợ cấp xã hội
22/09/2016 01: 00:00
Họ tên: Bà PHẠM THỊ HỘ, Sinh năm: 1939 Địa chỉ: Thôn Đồng Tâm, xã Dực Yên, Đầm Hà, Quảng Ninh
Quyết định về việc trợ cấp xã hội
22/09/2016 01: 00:00
Họ tên: Bà PHẠM THỊ KIÊN, Sinh ngày: 23/09/1989 Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, xã Quảng Tân, Đầm Hà, Quảng...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1019
Đã truy cập: 1538520