Trang chủ Lao động TB&XH
Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí chăm sóc
22/09/2016 01: 00:00
Họ tên: Ông NGUYỄN ĐỨC BÌNH, Sinh năm: 1975 Địa chỉ: Thôn Tân Thanh, xã Quảng Tân, Đầm Hà, Quảng...
Quyết định về việc trợ cấp xã hội
22/09/2016 01: 00:00
Họ tên: Bà NGUYỄN THỊ BIẾT, Sinh ngày: 16/06/1940 Địa chỉ: Thôn Bình Hải, xã Tân Bình, Đầm Hà,...
Quyết định về việc trợ cấp xã hội
22/09/2016 01: 00:00
Họ tên: Bà NGUYỄN THỊ HOA,  Sinh ngày: 26/08/1940 Địa chỉ: Phố Trần Phú, Thị trấn Đầm Hà, Đầm Hà ,...
Quyết định về việc trợ cấp xã hội
22/09/2016 00: 00:00
Họ tên: Bà LÊ THỊ LỚI, Năm sinh: 1939 Địa chỉ: Thôn Đông, xã Dực Yên, Đầm Hà, Quảng Ninh
Quyết định về việc trợ cấp xã hội
22/09/2016 00: 00:00
Họ tên: Bà LÊ THỊ NGA,  Sinh ngày: 07/08/1950 Địa chỉ: Phố Lê Lương, thị trấn Đầm Hà, Đầm Hà, Quảng...
Quyết định về việc trợ cấp xã hội
22/09/2016 00: 00:00
Họ tên: Ông LÊ VĂN DƯƠNG, Sinh ngày: 01/01/1942 Địa chỉ: Phố Bắc Sơn, thị trấn Đầm Hà, Đầm Hà,...
Quyết định về việc trợ cấp xã hội
22/09/2016 00: 00:00
Họ tên: Ông LIÊU VĂN THU, Sinh ngày: 01/01/1938 Địa chỉ: Thôn Xóm Khe, xã Đại Bình, Đầm Hà, Quảng...
Quyết định về việc trợ cấp xã hội
22/09/2016 00: 00:00
Họ tên: Ông MẢY CHĂN CHẾCH,  Sinh ngày: 24/08/1940 Địa chỉ: Thôn Thanh Sơn, xã Quảng Lợi, Đầm Hà,...
Quyết định về việc trợ cấp xã hội
22/09/2016 00: 00:00
Họ tên: Ông NGÔ VĂN SẰN, Sinh ngày: 20/06/1956 Địa chỉ: Phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đầm Hà, Đầm Hà,...
Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí chăm sóc
22/09/2016 00: 00:00
Họ tên: Ông NGUYỄN ANH TUẤN, Sinh ngày: 23/06/1983 Địa chỉ: Phố Lê Lương, thị trấn Đầm Hà, Đầm Hà,...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 204
Đã truy cập: 1530372