Trang chủ Lao động TB&XH
Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí chăm sóc
22/09/2016 00: 00:00
Họ tên: Ông ĐẶNG TIẾN HỮU, Năm sinh: 1982 Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, xã Tân Bình, Đầm Hà, Quảng Ninh
Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí chăm sóc
22/09/2016 00: 00:00
Họ tên: Ông ĐINH VĂN HẰNG, Năm sinh: 1964 Địa chỉ: Thôn Yên Định, xã Đầm Hà, Đầm Hà, Quảng Ninh
Quyết định về việc trợ cấp xã hội
22/09/2016 00: 00:00
Họ tên: Ông ĐINH VĂN NINH, Năm sinh: 27/04/1966 Địa chỉ: Phố Lê Lương, thị trấn Đầm Hà, Đầm Hà,...
Quyết định về việc trợ cấp xã hội
22/09/2016 00: 00:00
Họ tên: Ông ĐOÀN SONG NGÂN, Năm sinh: 12/05/1939 Địa chỉ: Thôn Bình Nguyên, xã Tân Bình, Đầm Hà,...
Quyết định về việc trợ cấp xã hội
22/09/2016 00: 00:00
Họ tên: Bà HOÀNG THỊ GIANG, Năm sinh: 10/05/1936 Địa chỉ: Phố Hoàng Ngân, thị trấn Đầm Hà, Đầm Hà,...
Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
22/09/2016 00: 00:00
Họ tên: Bà HOÀNG THỊ HIỆP Địa chỉ: Thôn Đồng Tâm,  Xã Dực Yên, Đầm Hà, Quảng Ninh
Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí chăm sóc
22/09/2016 00: 00:00
Họ tên: Ông HOÀNG VĂN CỜ, Năm sinh: 1955 Địa chỉ: Thôn Tân Hà, xã Tân Bình, Đầm Hà, Quảng Ninh
Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí chăm sóc
22/09/2016 00: 00:00
Họ tên: Ông HOÀNG VĂN QUANG, Năm sinh: 25/05/1955 Địa chỉ: Phố Hoàng Ngân, thị trấn Đầm Hà, Đầm Hà,...
Quyết định về việc trợ cấp xã hội
22/09/2016 00: 00:00
Họ tên: Ông HOÀNG VĂN QUẢNG, Năm sinh: 05/05/1936 Địa chỉ: Phố Hoàng Ngân, thị trấn Đầm Hà, Đầm Hà,...
Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
22/09/2016 00: 00:00
Họ tên: Ông HOÀNG VĂN THOAN Địa chỉ: Thôn Tân Thành, xã Tân Bình, Đầm Hà, Quảng Ninh
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 209
Đã truy cập: 1530377