Trang chủ Lao động TB&XH
Quyết định về việc trợ cấp xã hội
22/09/2016 00: 00:00
Họ tên: CHÍU DÌ SẾNH, Năm sinh: 1940 Địa chỉ: Thôn Yên Sơn, xã Dực Yên, Đầm Hà, Quảng Ninh
Quyết định về việc trợ cấp xã hội
22/09/2016 00: 00:00
Họ tên: CHÌU NHÌ MÚI, Năm sinh: 20/10/1933 Địa chỉ: Bản Siền Lống, xã Quảng Lâm, Đầm Hà, Quảng Ninh
Quyết định về việc trợ cấp xã hội
22/09/2016 00: 00:00
Họ tên: CHÍU NHÌ MÚI, Năm sinh: 1936 Địa chỉ: Thôn Nà Cáng, xã Quảng An, Đầm Hà, Quảng Ninh
Quyết định về việc trợ cấp xã hội
22/09/2016 00: 00:00
Họ tên: Ông CHÍU SÌU VÙI, Năm sinh: 28/01/1938 Địa chỉ: Thôn Yên Sơn, xã Dực Yên, Đầm Hà, Quảng Ninh
Quyết định về việc trợ cấp xã hội
22/09/2016 00: 00:00
Họ tên: Bà CHÌU TÀI MÚI, Năm sinh: 1936 Địa chỉ: Thôn Nà Cáng, xã Quảng An, Đầm Hà, Quảng Ninh
Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
22/09/2016 00: 00:00
Họ tên: Ông CHU VĂN LÂM Địa chỉ: Thôn Yên Hàn, xã Đầm Hà, Đầm Hà, Quảng Ninh
Quyết định về việc trợ cấp xã hội
22/09/2016 00: 00:00
Họ tên: Bà CHƯỞNG SAU KHÌN, Năm sinh: 01/01/1936 Địa chỉ: Thôn Thanh Sơn, xã Quảng Lợi, Đầm Hà,...
Quyết định về việc trợ cấp xã hội
22/09/2016 00: 00:00
Họ tên: Bà ĐẶNG THỊ HIỀN, Năm sinh: 16/08/1979 Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, xã Tân Bình, Đầm Hà, Quảng...
Quyết định về việc trợ cấp xã hội
21/09/2016 23: 00:00
Họ tên: Bà BÙI THỊ PHIN, Năm sinh: 05/06/1938 Địa chỉ: Thôn Bình Nguyên, xã Tân Bình, Đầm Hà, Quảng...
Quyết định về việc trợ cấp xã hội
21/09/2016 23: 00:00
Họ tên: Ông CHÌU CẮM CHĂN, Năm sinh: 06/03/1967 Địa chỉ: Thôn Đông Thành, xã Quảng An, Đầm Hà,...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 219
Đã truy cập: 1530387