Trang chủ Lao động TB&XH
Quyết định: V/v trợ cấp xã hội
14/04/2017 11: 00:00
Trợ cấp xã hội hàng tháng cho ông: Trần Văn Liên; sinh ngày 01/01/1959 Cư trú tại: Thôn Trung Sơn,...
Quyết định: V/v trợ cấp xã hội
14/04/2017 11: 00:00
Trợ cấp cho bà: Đào Thị Bẽ; sinh ngày 10/10/1981 Cư trú tại: Thôn Trung Sơn, xã Quảng Lợi, Đầm Hà,...
Quyết định: V/v thôi hưởng trợ cấp xã hội
14/04/2017 11: 00:00
Thôi hưởng trợ cấp đối với bà: Trần Thị Lầu; sinh năm 1944 Cư trú tại: Thôn Trung Sơn, xã Quảng...
Quyết định: V/v điều chỉnh trợ cấp xã hội
14/04/2017 11: 00:00
Điều chỉnh trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ông: Đào Văn Dậu; sinh ngày 01/01/1937 Cư trú tại:...
Quyết định: V/v điều chỉnh trợ cấp xã hội
14/04/2017 11: 00:00
Điều chỉnh trợ cấp xã hội cho ông: Chìu Tắc Chăn; sinh năm 1936 Cư trú tại: Bản Lý Sáy Chảy, xã...
Quyết định: V/v thôi hưởng trợ cấp xã hội
14/04/2017 11: 00:00
Thôi hưởng trợ cấp đối với bà: Trương Thị Hy; sinh năm 1931 Cư trú tại: Thôn Bình Minh, xã Đại...
Quyết định: V/v cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
14/04/2017 11: 00:00
Cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông: Vũ Duy Để Cư trú tại: Thôn Bình Minh, xã Đại Bình, Đầm Hà,...
Quyết định: V/v thôi hưởng trợ cấp xã hội
14/04/2017 11: 00:00
Thôi hưởng trợ cấp đối với ông: Dương Văn Chung; sinh năm 1932 Cư trú tại: Thôn Đông, Dực Yên, Đầm...
Quyết định: V/v trợ cấp xã hội
14/04/2017 11: 00:00
Trợ cấp cho ông: Tằng Vằn Sồi; sinh ngày 10/10/1973 Cư trú tại: Bản Bình Hồ, Quảng Lâm, Đầm Hà,...
Quyết định: V/v trợ cấp xã hội
14/04/2017 11: 00:00
Trợ cấp xã hội hàng tháng cho ông: Lỷ Phốc Sáng; sinh ngày 01/06/1976 Cư trú tại: Thôn Nà Pá, Quảng...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1067
Đã truy cập: 3308763