Trang chủ Lao động TB&XH
Quyết định: V/v trợ cấp xã hội
14/04/2017 10: 00:00
Trợ cấp xã hội hàng tháng cho bà: Hoàng Thị Gia; sinh ngày 09/5/1958 Cư trú tại: Phố Trần Phú, thị...
Quyết định: V/v trợ cấp xã hội
14/04/2017 10: 00:00
Trợ cấp xã hội hàng thang cho ông: Nguyễn Đức Mạnh; sinh ngày 30/05/2009 Cư trú tại: Phố Hoàng Văn...
Quyết định: V/v trợ cấp xã hội
14/04/2017 10: 00:00
Trợ cấp xã hội hàng tháng cho bà: Chìu Tài Múi; sinh ngày 27/09/1970 Cư trú tại: Bản Bình Hồ, xã...
Quyết định: V/v trợ cấp xã hội
14/04/2017 10: 00:00
Trợ cấp cho đối tượng bà: Hà Thị Dần; sinh ngày 01/01/1937 Cư trú tại: Phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn...
Quyết định: V/v trợ cấp xã hội
14/04/2017 10: 00:00
Trợ cấp cho đối tượng bà: Phạm Thị Phượng; sinh ngày 25/11/1936 Cư trú tại: Phố Trần Phú, thị trấn...
Quyết định: V/v thôi hưởng trợ cấp xã hội
14/04/2017 10: 00:00
Thôi hưởng trợ cấp của bà: Hoàng Thị Xương; sinh năm 1930 Cư trú tại: Thôn Tân Thành, xã Tân Bình,...
Quyết định: V/v cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
14/04/2017 10: 00:00
Cấp kinh phí hỗ trợ mai táng cho ông: Hoàng Đức Thuận Cư trú tại: Thôn Đông, xã Dực Yên, Đầm Hà,...
Quyết định: V/v trợ cấp xã hội
14/04/2017 10: 00:00
Trợ cấp cho đối tượng bà: Nguyễn Thị Hoàng; sinh ngày 01/01/1937 Cư trú tại: Phố Bắc Sơn, thị trấn...
Quyết định: V/v điều chỉnh trợ cấp xã hội
14/04/2017 10: 00:00
Điều chỉnh trợ cấp cho ông: Nguyễn Văn Thuế; sinh năm 1936 Cư trú tại: Thôn Tân Trung, xã Tân Bình,...
Quyết định: V/v điều chỉnh trợ cấp xã hội
14/04/2017 10: 00:00
Điều chỉnh trợ cấp xã hội cho bà: Nguyễn Thị Thấn; sinh ngày 03/02/1937 Cư trú tại: Thôn Bình Hải,...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 51
Đã truy cập: 1530219