Trang chủ Lao động TB&XH
Quyết định về việc cấp kinh phí hỗ trợ mai táng
24/09/2016 21: 00:00
Họ tên: Bà TRẦN HỒNG HẠNH Địa chỉ: Phố Minh khai, thị trấn Đầm Hà, Đầm Hà, Quảng Ninh
Quyết định về việc trợ cấp xã hội
24/09/2016 21: 00:00
Họ tên: Bà TRẦN THỊ LIÊN, Sinh ngày: 01/01/1936 Địa chỉ: Thôn Đông Thành, xã Quảng An, Đầm Hà,...
Quyết định về việc trợ cấp xã hội
24/09/2016 21: 00:00
Họ tên: Bà TRẦN THỊ PHỒNG, Sinh ngày: 10/10/1992 Địa chỉ: Thôn An Bình, xã Quảng Lợi, Đầm Hà, Quảng...
Quyết định về việc trợ cấp xã hội
24/09/2016 21: 00:00
Họ tên: Bà TRẦN THỊ THANH, Sinh ngày: 16/02/1938 Địa chỉ: Thôn Bình Nguyên, xã Tân Bình, Đầm Hà,...
Quyết định về việc trợ cấp xã hội
24/09/2016 21: 00:00
Họ tên: Ông TY TRỌNG TUẤN, Sinh ngày: 10/05/1992 Địa chỉ: Thôn Làng Ruộng, xã Đại Bình, Đầm Hà,...
Quyết định về việc hỗ trợ kinh phí chăm sóc
24/09/2016 21: 00:00
Họ tên: Ông TY VĂN TÍNH, Sinh năm: 1967 Địa chỉ: Thôn Làng Ruộng, xã Đại Bình, Đầm Hà, Quảng Ninh
Quyết định về việc trợ cấp xã hội
22/09/2016 02: 00:00
Họ tên: Ông TẠ HỮU KHƯƠNG, Sinh năm: 1966 Địa chỉ: Thôn Tân Hòa, xã Quảng Tân, Đầm Hà, Quảng Ninh
Quyết định về việc trợ cấp xã hội
22/09/2016 02: 00:00
Họ tên: TẰNG PHÚC LỀNH, Sinh ngày: 17/05/2015 Địa chỉ: Thôn Đông Thành, xã Quảng An, Đầm Hà, Quảng...
Quyết định về việc trợ cấp xã hội
22/09/2016 01: 00:00
Họ tên: Ông PHẠM VIẾT DONG, Sinh năm: 1938 Địa chỉ: Thôn Đồng Tâm, xã Dực Yên, Đầm Hà, Quảng Ninh
Quyết định về việc trợ cấp xã hội
22/09/2016 01: 00:00
Họ tên: Ông PHAN VĂN GIỚI, Sinh ngày: 07/02/1988 Địa chỉ: Phố Lê Hồng Phong, thị trấn Đầm Hà, Đầm...
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1263
Đã truy cập: 1542129