Trang chủ Xây dựng
Giấy phép xây dựng
14/04/2017 09: 00:00
Cấp cho ông: Phan Văn Tiêu - Giấy phép xây dựng số 20/GPXD-UBND Địa chỉ: Phố Hoàng Văn Thụ, thị...
Giấy phép xây dựng
14/04/2017 09: 00:00
Cấp cho ông (bà): Vũ Minh Toàn - Lê Thị Phượng; Giấy phép xây dựng số 21/GPXD-UBND Địa chỉ: Thôn...
Giấy phép xây dựng
14/04/2017 09: 00:00
Cấp cho ông: Nguyễn Văn Thoa - Giấy phép xây dựng số 24/GPxD-UBND Địa chỉ: Phố Lê Lương, thị trấn...
Giấy phép xây dựng
14/04/2017 09: 00:00
Cấp cho ông: Phạm Khoa Trường - Giấy phép xây dựng số 24/GPXD-UBND Địa chỉ: Phường Cẩm Thủy, thành...
Giấy phép xây dựng
14/04/2017 09: 00:00
Cấp cho bà: Bùi Thị Sơ - Giấy phép xây dựng số 27/GPXD-UBND Địa chỉ: Phố Trần Phú, thị trấn Đầm Hà,...
Giấy phép xây dựng
14/04/2017 09: 00:00
Cấp cho ông (bà): Lỷ Xay Phún - Tằng Sám Múi; Giấy phép xây dựng số 28/GPXD-UBND Địa chỉ: Thôn Làng...
Giấy phép xây dựng
14/04/2017 09: 00:00
Cấp cho ông: Tô Trung Dũng - Giấy phép xây dựng số 26/GPXD-UBND Địa chỉ: Phố Lê Lương, thị trấn Đầm...
Giấy phép xây dựng
14/04/2017 09: 00:00
Cấp cho bà: Phạm Thị Miên - Giấy phép xây dựng số 29/GPXD-UBND Địa chỉ: Phố Hoàng Văn Thụ, thị trấn...
Giấy phép xây dựng
14/04/2017 09: 00:00
Cấp cho ông: Vũ Văn Công - Giấy phép xây dựng số 31/GPXD-UBND Địa chỉ: Thôn Tân Tiến, xã Tân Bình,...
Giấy phép xây dựng
14/04/2017 09: 00:00
Cấp cho ông (bà): Đinh Văn Dung - Phạm Thị Sáu; Giấy phép xây dựng số 30/GPXD-UBND Địa chỉ: Phố...
123
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 57
Đã truy cập: 3740522