Cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

03/04/2018
I. THÔNG TIN CHUNG
 
Tên cơ quan: Cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
Email:
 
II. TỔ CHỨC BỘ MÁY
 
1. Lãnh đạo khối

 

Đ/c Nềnh Quốc Sinh

Đồng chí: Nềnh Quốc Sinh - UV BTV HU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện. 
Chức vụ:  Trưởng khối
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Số điện thoại: 0912.902923
Email:

 

 

 

Đ/c Nguyễn Quyết Thắng

Đồng chí: Nguyễn Quyết Thắng - Bí thư Huyện Đoàn. 
Chức vụ: Phó Trưởng khối
Trình độ:       
  - Văn hóa: 12/12       
  - Chuyên môn: Thạc sỹ QLKT         
  - Lý luận: TC
Chức vụ: Bí thư Huyện đoàn

Đ/c Đặng Thị Bích Châm

Đồng chí: Đặng Thị Bích Châm - Phó Ban Dân vận Huyện ủy. 
Chức vụ: Phó Trưởng khối 
Trình độ:
         - Văn hoá: 12/12. 
         - Chuyên môn: Đại học.
         - Lý luận: CCLL
 Số điện thoại: 0164 397 1980
 Email:

 

Đ/c Dương Văn Tô

Đồng chí: Dương Văn Tô - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện.
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Phó Trưởng khối
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 

 

Đ/c Dương Quang Phu

 
 
 
Đồng chí: Dương Quang Phu - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Đầm Hà.
Chức vụ: Phó Trưởng khối
 
 

2. Các bộ phận giúp việc:

2.1. Văn phòng: 

   
2. Đồng chí Nguyễn Thanh Hoa Phó Trưởng Văn phòng
3. Đồng chí Triệu Phong Cán bộ
4. Đồng chí Hoàng Văn Hồng Cán Bộ
5.   

2.2. Tiểu ban Tuyên truyền - Vận động

1. Nguyễn Quyết Thắng Trưởng Tiểu ban
2. Đồng chí Phạm Văn Sỹ Phó Trưởng Tiểu ban
3.   
   
5. Đồng chí La Trường Thọ Cán bộ

2.3. Tiểu ban Kiểm tra - Giám sát

1. Đồng chí Đặng Thị Bích Châm Trưởng Tiểu ban
2. Đồng chí Dương Quang Phu Phó Trưởng Tiểu ban
3.   
4. Đồng chí Đinh Trọng Hiếu Cán bộ

2.4. Tiểu ban Dân chủ - Pháp luật

1.  Trưởng Tiểu ban
2.  Phó Trưởng Tiểu ban
3. Đồng chí Nguyễn Đức Quyền Cán bộ
4. Đồng chí Hoàng Thị Nhung Cán bộ

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 603
Đã truy cập: 3731495