Huyện Ủy

1. THÔNG TIN CHUNG
          Tên cơ quan: Huyện uỷ Đầm Hà 
          Địa chỉ         : Đầm Hà - Quảng Ninh 
          Điện thoại    : 0203.3880010 
          Fax               : 0203.3880467 
          E-mail          :  

 

2. TỔ CHỨC BỘ MÁY

  

 

 Đ/c: Đỗ Thị Ninh Hường


Dân tộc: Kinh

Trình độ:

- Văn hóa: 12/12

- Chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Tài chính - Kế toán; Thạc sỹ quản lý Kinh tế

- Lý Luận: Cao cấp

Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy  

ĐT: 
Email: dothininhhuong@gmail.com

 

Đ/c Đặng Văn Tuấn

 


  Dân tộc: Kinh. 
   Trình độ:
    - Văn hoá: 10/10. 
    - Chuyên môn: Đại học Sư phạm. 
    - Lý luận: Đại học. 
Chức vụ: Uỷ viên Ban Thường vụ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
   Số điện thoại:  
   Email: 

 Đ/c Trần Việt Dũng

 

 

 

 Dân tộc: Kinh. 
 Trình độ: 
    - Văn hoá: 12/12. 
    - Chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế.

    - Lý luận:   Cao cấp.
Chức vụ: Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện. 
 Số điện thoại:
 
Email:

 


* Ban Thường vụ:

 

 

      

 

Đ/c Đào Biên Thùy

  

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ khoa học cây trồng.

Trình độ LLCT: Cao cấp 

Chức vụ: UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện
Số ĐT: 0972.861.888
Email: daobienthuy@quangninh.gov.vn  

Đ/c Lê Bình Phượng

 Dân tộc: Kinh. 
   Trình độ:
    - Văn hoá: 10/10. 
    - Chuyên môn: Đại học Sư phạm; Thạc sỹ Quản lý Hành chính công. 
    - Lý luận: Đại học. 
   Chức vụ: Uỷ viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch UBND huyện.
   Số điện thoại:  0203.3880028
   Email: lebinhphuong@quangninh.gov.vn 

 

Đ/c Nguyễn Thị Hoa 

 

Dân tộc: Kinh. 
   Trình độ:
   - Văn hoá: 12/12. 
   - Chuyên môn: Đại học Nông nghiệp; Thạc sỹ QLKT. 
   - Lý luận: Cao cấp. 
   Chức vụ:
UV BTV HU, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện.
 Số điện thoại: 0916103128
   Email: Nguyenthihoahudh@quangninh.gov.vn

 

 


Đ/c Vũ Thị Vui

 

Dân tộc: Kinh. 
   Trình độ:
    - Chuyên môn: Đại học. 
    - Lý luận:
   Chức vụ: Uỷ viên Ban Thường vụ - Thủ trưởng cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện
   Số ĐT:  0396.166.228  
   Email:  

 

Đ/c Vũ Quốc Hưng

 

 

Chức vụ:  UV BTV HU, Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ LLCT: Cao cấp 
Số ĐT: 0966.012.456
Email:

 

 

Đ/c Nềnh Quốc Sinh

 

Đồng chí: Nềnh Quốc Sinh      
Đơn vị công tác: Ban Dân vận Huyện ủy 
Chức vụ: UV BTV HU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch UBMTTQ huyện, Trưởng khối MTTQ và các Tổ chức CTXH huyện.  
    
- Trình độ chuyên môn: Đại học
    - Trình độ chính trị: Cao cấp
Số điện thoại: 0912.902923

 

 

 

 

Đ/c Nguyễn Hữu Tuyến

Dân tộc: Kinh. 
   Trình độ: 
 
   - Chuyên môn:  
   - Lý luận:  
   Chức vụ: Uỷ viên Ban Thường vụ - Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện. 
   Số điện thoại:
   Email:

 

 

 


  Đ/c  Vũ Mạnh Hà

Dân tộc: Kinh. 
   Trình độ:
    - Chuyên môn: 

    - Lý luận: 
   Chức vụ: Uỷ viên Ban Thường vụ - Trưởng Công an huyện. 
   Số điện thoại:  
   Email:

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Đ/c Đỗ Thị Ninh Hường

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

2

Đ/c Đặng Văn Tuấn

Phó Bí thư Thường trực HU, Chủ tịch HĐND huyện

3

Đ/c Trần Việt Dũng

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

4

Đ/c Lê Bình Phượng

UV BTV HU, Phó Chủ tịch UBND huyện

5

Đ/c Đào Biên Thuỳ

UVBTV, Phó Chủ tịch thường trực HĐND huyện

6

Đ/c Trần Anh Cường

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện

7

Đ/c Nguyễn Thị Hoa

UV BTV HU, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm BDCT huyện.

8

Đ/c Nguyễn Hữu Tuyến

UV BTV HU, CHT BCH quân sự huyện

9

Đ/c Vũ Mạnh Hà

UV BTV HU, Trưởng Công an huyện

10

Đ/c Vũ Quốc Hưng

UV BTV HU, Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện

11

Đ/c Vũ Thị Vui

UV BTV HU - Thủ trưởng cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện

12

Đ/c Nềnh Quốc Sinh

UV BTV HU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch UBMTTQ huyện, Trưởng khối MTTQ và các Tổ chức CTXH huyện

13

Đ/c Triệu Thanh Ngần

Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ

14

Đ/c Chu Thị Hảo

Huyện ủy viên, Bí thư Huyện Đoàn

15

 Đ/c Hoàng Trọng Đạt

 HUV, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện

16

Đ/c Tô Xuân Lợi

Huyện UV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TT.Đầm Hà

17

Đ/c Lưu Văn Nam

Huyện Ủy viên, Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã Đầm Hà

18

Đ/c Phạm Văn Khải

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng An

 19  Đ/c Dương Văn Tô  Chủ tịch LĐLĐ huyện

20

Đ/c Nguyễn Văn Tiến

Huyện ủy viên, Trưởng Phòng LĐTB&XH

21

Đ/c Phạm Văn Bình

Huyện ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT huyện

22

 Đ/c Đinh Ngọc Quyến

 Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Đại Bình

23

Đ/c Lê Văn Huấn

Huyện ủy viên, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện

24

Đ/c Nguyễn Hồng Hải

HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dực Yên

25

Đ/c Đoàn Văn Tân

Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Tân Lập

26

Đ/c Trần Văn Huấn

HUV, Phó Trưởng phòng NN&PTNT huyện

27

 Đ/c Hoàng Văn Bổng

 HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Lâm

28

Đ/c Hoàng Tiến Dũng

Huyện ủy viên, Trưởng phòng KTHT huyện

29

 Đ/c Nguyễn Văn Tú

 HUV, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

30

Đ/c Vũ Xuân Khải

HUV, Trưởng Phòng TCKH huyện

31

Đ/c Đinh Khắc Trọng

Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Y tế

32

Đ/c Nguyễn Văn Trường

HUV, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Tân Bình

33

Đ/c Tạ Hữu Tuất

HUV, Trưởng phòng VHTT huyện

34

Đ/c Đặng Trung Hòa

HUV, Chủ tịch UBND xã Quảng Tân

35

Đ/c Hoàng Việt Thành

Huyện ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân

36

Đ/c Chu Huy Bân

HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

37

Đ/c Vũ Công Hiếu

HUV, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

38

Đ/c Hoàng Mỹ Linh 

HUV, Chủ tịch Hội LHPN huyện

 

3. CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ VĂN PHÒNG CẤP ỦY

* VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

Đ/c Nguyễn Văn Trường

 
Dân tộc: Kinh
Trình độ:
       - Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Thạc sỹ Lịch sử Đảng
       - Trình độ LLCT: Cao cấp
Chức vụ: Chánh Văn Phòng Huyện ủy
Số ĐT: 0988.146.887
Email: nguyenvantruong@quangninh.gov.vn
 
 
 

 

Đ/c Đinh Xuân Cường

Dân tộc: Kinh. 
   Trình độ: 
         - Văn hoá: 12/12. 
         - Chuyên môn: Đại học. 
         - Lý luận: Cao cấp
   Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy
   Số điện thoại: 0123.695.3000 - 0333.766.019
   Email: dinhxuancuong@quangninh.gov.vn

 

Đ/c Nguyễn Hồng Thanh

 
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Dân tộc: Kinh. 
   Trình độ:
         - Văn hoá: 12/12. 
         - Chuyên môn: Đại học.
         - Lý luận: Cao cấp
   Số điện thoại: 0983.563288 
   Email:
 
 
 
 
 

 

*  CƠ QUAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ HUYỆN

 

 

Đ/c Vũ Quốc Hưng

 

Chức vụ:  UV BTV HU, Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ LLCT: Cao cấp
Số ĐT: 0966.012.456
Email:

 

 

 

 

 Đ/c  Lê Duy Hưng


 
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Phó Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 01683.335.165
Email: 
 
 

 

Đ/c Trần Quang Sao

 

 

Dân tộc: Kinh. 
   Trình độ: 
        - Văn hoá: 10/10. 
         - Chuyên môn: Đại học. 
         - Lý luận: Cao cấp. 
   Chức vụ: Phó Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện.  
   Số điện thoại: 0983.541.766

   Email:

 

 

 

 

   

 *  CƠ QUAN KIỂM TRA - THANH TRA HUYỆN

 

Đ/c Vũ Thị Vui

Dân tộc: Kinh. 
   Trình độ: 
    - Chuyên môn: Đại học. 
    - Lý luận: Cao cấp
   Chức vụ: Uỷ viên Ban Thường vụ - Thủ trưởng cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện
   Số ĐT:  0936.166.228  
   Email:  

 

 

 

Đ/c Chu Thị Tuyết Nhung

 

 

Dân tộc: Kinh. 
   Trình độ: 
         - Văn hoá: 12/12. 
         - Chuyên môn: Đại học. 
         - Lý luận: Cao cấp  
   Chức vụ: Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyên ủy
   Số điện thoại:
   Email:

 

 

Đ/c Triệu Thanh Ngần

Đồng chí: Triệu Thanh Ngần - Phó Chánh Thanh tra
Dân tộc: Kinh 
Đơn vị công tác: Thanh Tra huyện Đầm Hà
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Trình độ chuyên môn: Đại học 
Trình độ chính trị:  Đại học
Điện thoại:0203 3880029;DĐ: 0913.501869
 
 

*  BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY - TRUNG TÂM BDCT HUYỆN ĐẦM HÀ

 

 

Đ/c Nguyễn Thị Hoa

 Dân tộc: Kinh. 
   Trình độ: 
   - Văn hoá: 12/12. 
   - Chuyên môn: Đại học Nông nghiệp; Thạc sỹ QLKT. 
   - Lý luận: Cao cấp. 
   Chức vụ:  Uỷ viên Ban Thường vụ,Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện
   Số điện thoại: 
   Email: Nguyenthihoahudh@quangninh.gov.vn

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Hùng

Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Ban Tuyên giáo Huyện uỷ
Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đầm Hà.
Tình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Số điện thoại: 0983.345.136
Email:  

  

 

Đ/c  Nguyễn Văn Hiệu

 

Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Ban Tuyên giáo Huyện uỷ
Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đầm Hà.
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại:   0975.283.856
Email:
 
 
 

*  BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

 

   Đ/c Nềnh Quốc Sinh

Đồng chí: Nềnh Quốc Sinh     
Đơn vị công tác: Ban Dân vận Huyện ủy
Chức vụ: UV BTV HU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch UBMTTQ huyện. 
   
- Trình độ chuyên môn: Đại học
    - Trình độ chính trị: Cao cấp
Số điện thoại: 0912.902923

Email:

 

Đ/c Đặng Thị Bích Châm

Dân tộc: Kinh. 
   Trình độ:
         - Văn hoá: 12/12. 
         - Chuyên môn: Đại học.
         - Lý luận: Cao cấp
   Chức vụ: Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy. 
   Số điện thoại: 0164 397 1980
   Email:

 

 

 

 

 

Đ/c Đào Thị Hậu

 

Dân tộc: Kinh. 
   Trình độ:
         - Văn hoá: 12/12. 
         - Chuyên môn: Đại học.
         - Lý luận: Cao cấp. 
   Chức vụ: Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy huyện. 
   Số điện thoại: 
  Email: 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 568
Đã truy cập: 3098667