Phòng Nội vụ.

Phòng Nội vụ.

 

 

Đồng chí: Vũ Quốc Hưng
Dân tộc: Kinh
Chức vụ:  UV BTV HU, Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ LLCT: Cao cấp 
Số ĐT: 0966.012.456
Email:
   

 

 

 

Đồng chí: Lê Duy Hưng - Phó Trưởng phòng
Dân tộc: Kinh
Đơng vị công tác: Phòng Nội vụ huyện Đầm Hà
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 01683.335.165
Email:

 

* Chức năng, nhiệm vụ:


- Chức năng:
1. Phòng Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức; biên chế các cơ quan hành chính sự, nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã, thị trấn; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng.


2. Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ.


-  Nhiệm vụ:
1. Trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện các văn bản hướng dẫn về công tác nội vụ trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.


2. Trình Uỷ ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.


3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

 Điện thoại:  liên hệ: 0203 3975274.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1292
Đã truy cập: 2315192