Trung tâm Hành chính công huyện

Trung tâm Hành chính công huyện

 

 

 


 
 
 
 
Đồng chí: Lê Duy Hưng
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện, Giám đốc Trung tâm Hành chính công huyện
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 0203.3880988 - DĐ:01683.335.165
Email:
   

 

- Chức năng:

Trung tâm có chức năng làm đầu mối để các phòng, ban, đơn vị, tổ chức cử công chức, viên chức đến hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân theo quy định.

- Nhiệm vụ:

1. Niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành chính (giấy tờ, hồ sơ …); mức thu phí, lệ phí (nếu có) và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan.

2. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc.

3. Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ theo quy định hồ sơ của tổ chức, cá nhân đối với các thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đưa vào giải quyết tại Trung tâm.

4. Theo dõi, đôn đốc các phòng, ban thực hiện giải quyết thủ tục, hồ sơ đảm bảo nội dung và tiến độ; trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo đúng thời gian quy định.

5. Phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính liên thông dọc.

6. Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu các quy định của Nhà nước về cải cách hành chính, chính quyền điện tử để tổng hợp, báo cáo đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện báo cáo cơ quan có thẩm quyền việc điều chỉnh, bổ sung hồ sơ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

7. Tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân đối với những nội dung liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính và việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức tại Trung tâm theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

8. Phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu các quy định của nhà nước về cải cách hành chính, chính quyền điện tử và tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân huyện báo cáo cơ quan có thẩm quyền việc điều chỉnh, bổ sung hồ sơ, quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Đề xuất đổi mới và cải tiến nâng cao chất lượng phục vụ.

9. Quản lý nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện việc thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

11. Vận hành, đề xuất nâng cấp phần mềm ứng dụng dịch vụ hành chính công; tích hợp dữ liệu hoạt động và thực hiện công tác an ninh mạng trong phạm vi hoạt động của Trung tâm.

12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Ủy ban nhân dân huyện giao.

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 452
Đã truy cập: 3594267