Xã Dực Yên

Xã Dực Yên    

3.1. Thông tin chung: 

- Tên cơ quan: Đảng ủy, HĐND, UBND xã Dực Yên.

- Địa chỉ: Thôn Đông, xã Dực Yên, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.

 - Điện thoại: 0203.3880138.

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Dực Yên 

      3.2. Đặc điểm tình hình:  

 - Vị trí địa lý: Nằm ở phía Tây của huyện Đầm Hà, phí Bắc giáp với xã Quảng An, phía Đông giáp với xã Quảng Tân, phía Nam giáp với xã Đại Bình, phía Tây giáp với xã Đông Hải, huyện Tiên Yên.    

- Diện tích đất tự nhiên: 2.127,98 ha 

              - Số thôn: 04 thôn (Thôn Đông, thôn Đồng Tâm, thôn Tây, thôn Yên Sơn).

              - Dân số: 2.653 người.  

 3.3. Điều kiện tự nhiên:

a) Về cơ sở hạ tầng- giao thông:   

- Có 5 trạm biến áp, hiện nay 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia.  

- Trạm Y tế được xây dựng đạt chuẩn Quốc gia.

- Trường THCS xây dựng đạt chuẩn Quốc gia.   

Trường Mầm non xã Dực Yên 

             - Trụ sở UBND xã được đầu tư xây dựng đảm bảo cho hoạt động của Đảng, Chính quyền, Đoàn thể.

  - Có đường Quốc lộ 18A chạy qua với chiều dài 6,5 km.

             - Có đường giao thông liên xã Đại Bình- Dực Yên- Quảng An- Quảng Lợi đã được bê tông hoá.

            - Hệ thống giao thông liên thôn cơ bản được bê tông thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất và giao lưu hàng hoá.  

b) Về sông suối: Có sông Đồng Lốc bắt nguồn từ xã Quảng An chạy qua xã Dực Yên -  Đại Bình và đổ ra biển.   

c) Về đất đai:  

- Đất nông nghiệp; 1.388,89 ha.   

- Đất phi nông nghiệp: 356,31 ha;  

- Đất chưa sử dụng: 382,98 ha.

              d) Cơ cấu kinh tế:

              - 85% sản xuất nông nghiệp;

              - 5% sản xuất lâm nghiệp;   

- 10% sản xuất tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.    

3.4. Di tích lịch sử - văn hoá: Chùa Sâu là một cơ sở thờ tự mang tính tín ngưỡng tâm linh, hiện nay đang đề nghị các cấp có thẩm quyền đưa vào quản lý.  

3.5. Lãnh đạo xã Dực Yên:  

 

    
 

 

Đồng chí: Nguyễn Hồng Hải
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Dực Yên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế.
Trình độ chính trị: Cao cấp
Số điện thoại:  0912.237716
Email: 

 

 

 

Đồng chí:  Vũ Minh Thành
Dân tộc: Kinh. 
   Trình độ: 
         - Văn hoá: 12/12. 
         - Chuyên môn: Đại học; Thạc sỹ. 
         - Lý luận: Cao cấp. 
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Dực Yên
Số điện thoại:
Email: Vuminhthanh@quangninh.gov.vn  
 

Đồng chí: Nguyễn Thị Thu

Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQ xã Dực Yên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 01673438812
Email: nguyenthithu.dh@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Lương Văn Dũng

Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã Dực Yên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 
Email:

 
 

Đồng chí: Hoàng Văn Nghiêm

Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Dực Yên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 0988.061689
Email:

 

  

 

Đồng chí: Mai Đức Cường
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND xã Dực Yên
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0989.967.888
Email:
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1289
Đã truy cập: 3808826