ỦY BAN MTTQ HUYỆN

* ỦY BAN MTTQ HUYỆN


  

 

 

Đồng chí: Nềnh Quốc Sinh    
Đơn vị công tác: Ban Dân vận Huyện ủy
Chức vụ: UV BTV HU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện. 
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ chính trị:  Cao cấp
Số điện thoại: 0912.902923


Ông:  Phạm Quang Khải

Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Phó chủ tịch UBMTTQ huyện

Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Số điện thoại: 0983.470.288
Email:Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 190
Đã truy cập: 3815217