ỦY BAN MTTQ HUYỆN

* ỦY BAN MTTQ HUYỆN


  

 

 

Đồng chí: Nềnh Quốc Sinh    
Đơn vị công tác: Ban Dân vận Huyện ủy
Chức vụ: UV BTV HU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện. 
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ chính trị:  Cao cấp
Số điện thoại: 0912.902923


 

  

  

 Đồng chí: Đặng Ngọc ThanhChức vụ: Phó chủ tịch UBMTTQ huyệnTrình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Cao cấp
DĐ: 0203.3880806
Email:

 

Đ/c: Hà Hải Vân
Dân tộc: Kinh. 
Trình độ: 
       - Văn hoá: 12/12.  
       - Chuyên môn: Đại học; Đại học - Kế toán. 
       - Lý luận:  Cao cấp  
Chức vụ: Phó chủ tịch UBMTTQ huyện
Số điện thoại: 0984.450.097
Email:Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2163
Đã truy cập: 2486041