ỦY BAN MTTQ HUYỆN

* ỦY BAN MTTQ HUYỆN


 
 

 

Đồng chí: Nềnh Quốc Sinh    
Đơn vị công tác: Ban Dân vận Huyện ủy
Chức vụ: Huyện ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện. 
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ chính trị:  Cao cấp
Số điện thoại: 0912.902923


 

  

 

  

 
Đồng chí: Đặng Ngọc Thanh
Chức vụ: Phó chủ tịch UBMTTQ huyện
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Cao cấp
DĐ: 0203.3880806
Email:

 

 

Đồng chí: Đào Tiến Huỳ
Dân tộc: Kinh.  
   Trình độ: 
         - Văn hoá: 12/12.  
         - Chuyên môn: Đại học  
         - Lý luận: Trung cấp.  
   Chức vụ: Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện.   
   Số điện thoại: 01236998778 - 0203.3880806
   Email: daotienhuy@quangninh.gov.vn

 
 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2339
Đã truy cập: 1432737