CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC HUYỆN

II. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC HUYỆN:

1. Trung tâm Dịch vụ KT Nông nghiệp (SĐT: 0203.3766046)

 

      
Đồng chí: Nguyễn Văn Thủy 
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị:  Cao cấp
Số điện thoại: 0203.3766.696    DĐ: 0913.515.605

 

  

Đồng chí: Trần Văn Hải
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 
Trình độ chính trị: Cao cấp
Số điện thoại: 

 

2. Trung tâm Truyền Thông Và Văn Hóa (ĐT: 0203.3880224)

 

 

Đồng chí: Triệu Đại Nghĩa
Dân tộc: Kinh 
Đơn vị công tác:  Trung tâm TT&VH huyện 
Chức vụ: Giám đốc Trung Tâm TT&VH huyện
Tình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ chính trị:  Cao cấp
Số điện thoại: 0915.345776  
Email:

   Đồng chí: Phạm Đức Huệ
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Trung tâm TT&VH huyện
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung Tâm TT&VH huyện
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Email:
Số điện thoại:

 

 

 

 

Đồng chí: Đinh Quang Hưng
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Trung tâm TT&VH huyện
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung Tâm TT&VH huyện
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLKT
Trình độ chính trị: Cao cấp
Email: Dinhquanghung@quangninh.gov.vn
Số điện thoại: 0983760444  

 

 

3. Trung tâm Thủy lợi GT&MT (SĐT: 0203.3880263)

 

 
 
Ông: Nguyễn Hữu Hậu
Chức vụ: Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
ĐT: 0163.65.30.888
Email:

 

  

 
Ông: Hoàng Văn Chiến 
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Đại học 
Trình độ LLCT: Trung cấp 
Số ĐT: 01686.154198 
 Email: hoangvanchien@quangninh.gov.vn


4. Văn Phòng đăng ký QSD đất (SĐT: 0203.3766498)

   
 
   Đồng chí: Nguyễn Thanh Tùng
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: VP đăng ký QSD đất huyện Đầm Hà
Chức vụ: Phó Giám đốc 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 01669.833.558
Email: nguyenthanhtung.dh@quangninh.gov.vn


5. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng (SĐT: 0203.3880032)

 
 
Đồng chí: Nguyễn Hải Hiệu
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Ban Quản lý DAĐTXD huyện Đầm Hà
Chức vụ: Giám đốc 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: 
Số điện thoại: 
 
 
 
 
Đồng chí: Đặng Duy Minh
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Ban Quản lý DAĐTXD huyện Đầm Hà
Chức vụ: Phó Giám đốcTrình độ: Kỹ sư cầu đường
Trình độ chính trị: TC
Email: duyminh.dm@gmail.com

 

 
Đồng chí: Vũ Văn Bộ
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Ban Quản lý DAĐTXD huyện Đầm Hà 
Chức vụ :Phó Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Số điện thoại: 0982.880928
Email: 
 

 

 
 
Đồng chí: Ngô Trường Nghiệp
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Ban Quản lý DAĐTXD huyện Đầm Hà 
Chức vụ: Phó Giám đốc 
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp; Thạc sỹ chuyên ngành: Quản lý xây dựng - Quản lý dự án xây dựng.
Trình độ chính trị: Trung cấp LLCT - Hành chính
Số điện thoại: 0913.528.682
Email:
 

   

6. Ban Quản lý chợ (SĐT: 0203.3880048)

 
Ông: Hoàng Văn Ninh     
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Ban Quản lý chợ huyện Đầm Hà
Chức vụ: Trưởng ban
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0983.245.268
Email:
  
Ông: Đinh Thanh Thảo
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Ban Quản lý chợ huyện Đầm Hà
Chức vụ: Phó Trưởng ban 
Trình độ chuyên môn: Đại Học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0982.362.358
Email: dinhthanhthao.dh@quangninh.gov.vn

 

 

Ông: Đào Văn Hiền
Đơn vị công tác: Ban Quản lý chợ huyện Đầm Hà
Phó Trưởng ban.
Trình độ chuyên môn: Đại học nông nghiệp
Trình độ LLCT: Trung cấp
Số ĐT: 01282.061688
Email: daovanhien@quangninh.gov.vn

 

7. Ban Quản lý rừng phòng hộ (SĐT: 0203.3975409)

   
Ông : Phạm Văn Thuật
Chức vụ: Giám đốc Ban quản lý RPH huyện Đầm Hà 
Dân tộc: Kinh
   Trình độ: 
       - Văn hoá: 12/12 
       - Chuyên môn: Đại học Nông nghiệp 
      -  Lý luận: Cao cấp
   Số điện thoại: 0912.692.889  ; 02033.975.409
Email:   

 

  

Ông: Làu Lâm Sáng
Dân tộc: Dao
Chức vụ: Phó Giám đốc Ban quản lý RPH huyện Đầm Hà
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0915.345.771
Email:

 

8. Đội kiểm tra trật tự Đô thị và Môi trường

    
Ông: Phạm Văn Đọ    
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Đội kiểm tra trật tự Đô thị và Môi trường
Chức vụ: Đội trưởng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Số điện thoại: 0982.457.165
Email:  

 

 

 
 
Ông: Lương Việt Quảng
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Đội kiểm tra trật tự Đô thị và Môi trường
Chức vụ: Đội phó
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị:
Số điện thoại:
Email:
 

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 163
Đã truy cập: 3864489