TOCHUCBOMAYKHOBACDAMHA

KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐẦM HÀ

 

I. BAN LÃNH ĐẠO KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐẦM HÀ

 

 

 

 

     Giám đốc: Đỗ Xuân Cường

      Dân tộc: Kinh

      Trình độ chuyên môn: Đại học

      Lý luận: Cao cấp

      Chức vụ: Bí thư chi bộ

      Số điện thoại: DĐ: 0168 4 490 186;

                                CĐ 0333 880 739

      Email: cuongdx@vst.gov.vn

Nhiệm vụ được giao: Chịu trách nhiệm toàn diên trước Giám đốc KBNN Quảng Ninh và pháp luật về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn; quản lý tiền, hồ sơ, tài liệu, công chức, lao động của KBNN Đầm Hà. Đồng thời trực tiếp phụ trách kiểm soát chi NSNN.

 

 

   Phó Giám đốc: Nguyễn Đăng Linh

    Dân tộc: Kinh

    Trình độ Chuyên môn: Đại học

    Lý luận:

    Số điện thoại: DĐ: 0914 478 188;

    Email: linhnd03@vst.gov.vn

Nhiệm vụ được giao: Phụ trách kế toán, hành chính, bảo vệ. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về lĩnh vực công tác được phân công.

 


II. TỔ NGHIỆP VỤ

 

1. Tổ kế toán nhà nước

 

 

 

 

 

      Kế toán trưởng: Hồ Thị Mai

      Trình độ chuyên môn: Đại học

      Số điện thoại: DĐ: 0982 569 828 ;

                                CĐ 0333 880 731

      Email: maiht04@vst.gov.vn

 

Nhiệm vụ được phân công: Có trách nhiệm giúp Lãnh đạo giám sát tài chính tại đơn vị; chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo và Kế toán trưởng KBNN Quảng NInh. Chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động của tổ kế toán, quản lý, đôn đốc công chức trong tổ. Tổ chức hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên của kế toán viên và các nhiệm vụ khác được giao theo quy trình nghiệp vụ quy định.

 

 

                    

 

 

 

      Kế toán: Nguyễn Thị Thơm

      Trình độ chuyên môn:  Đại học

      Số điện thoại: DĐ: 0977 952 281

      Email: thomnt01@vst.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Thực hiện ủy quyền các nhiệm vụ khi Kế toán trưởng đi vắng, tổng hợp in và kiểm tra các loại báo cáo. Theo dõi TK phải thu, phải trả trung gian. TK thu hộ, chi hộ, thanh toán song phương với ngân hàng, kế toán thu NSNN bằng tiền mặt, tiền gửi và TCS. Quản lý 2 đơn vị NS tỉnh; 10 trường THCS; 8 đơn vị tiền gửi và 3 xã.

 

 

 

     Kế toán: Hà Thị Nguyệt Ánh

     Trình độ chuyên môn: Đại học

     Số điện thoại: DĐ: 01696 123 558

     Email: anhhtn01@vst.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Kế toán chi tiêu nội bộ, kế toán thanh toán LKB, kế toán thanh toán trái phiếu. Quản lý 13 phòng, ban của huyện; 10 trường Mầm non và 02 xã.

 

 


 

     Kế toán viên: Đào Thị Ninh

     Trình độ chuyên môn: Đại học

      Số điện thoại: DĐ: 01646 785 178

      Email: ninh.hvtc2309@gmail.com

 
Nhiệm vụ được phân công:  Kế toán TK tiền mặt; TK 3999; in sổ phụ chi tiết tánh, quí, năm và lưu trữ; lập báo cáo kinh phí công đoàn. Quản lý 06 đơn vị NS Trung ương; 03 đơn vị AN-QP; 15 đơn vị thuộc khối NS huyện (các trung tâm và các hội) và 03 xã.

 

            

 

 

 

 

     Kế toán: Trần Ngọc Huy

     Trình độ chuyên môn: Đại học

     Số điện thoại: DĐ: 0948 066 113

      Email: huy tn@vst.gov.vn


Nhiệm vụ được phân công:  Quản trị mạng; TK tiền gửi TTSP; kế toán giao diện xử lý chứng từ chương trình AN-QP; kế toán chi đầu tư XDCB; quản lý con dấu Kế toán; đóng chứng từ. Quản lý 02 đơn vị NS tỉnh; 11 trường tiểu học và 02 xã

 

 

 

     Thủ quỹ, kiểm ngân: Vũ Thị Quyên

     Trình độ chuyên môn: Đại học

     Số điện thoại: DĐ: 0916 460 322

     Email: quyenvt01@vst.gov.vn


Nhiệm vụ được phân công:  Thực hiện nghiệp vụ quản lý kho quỹ; thu – chi tiền mặt tại quầy giao dịch; xuất, nhập ấn chỉ có gía, tài sản quí. Viết biên lai thu phạt, theo dõi và thanh toán biên lai với chi cục Thuế. Thực hiện làm báo cáo thuộc nghiệp vụ kho quỹ.

 

 

2. Tổ Tổng hợp - Hành chính

 

 


 

 

 

 

     Chuyên viên: Nguyễn Hồng Vân

     Trình độ chuyên môn: Đại học

     Số điện thoại: DĐ: 0977 952 281

     Email: vannh01@vst.gov.vn


Nhiệm vụ được phân công: Kiểm soát chi đầu tư XDCB thuộc NS Trung ương, Huyện, Xã, lập báo cáo nghiệp vụ chi đầu tư XDCB theo quy định  

 

 

  

 

     Cán sự: Tô Trung Dũng

     Trình độ chuyên môn: Đại học

     Số điện thoại: DĐ: 0948 249 666

     Email: dungtt016@vst.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Hành chính văn thư, lưu trữ, quản lý con dấu cơ quan. Kiểm soát chi đầu tư XDCB thuộc NS tỉnh, CTMT quốc gia, CT 135.  

 

 

 


 

 

 

      Bảo vệ kiêm lái xe: Đỗ Trung Thành

      Trình độ chuyên môn: Trung cấp

      Số điện thoại: DĐ: 0985 001 551 666

      Email: thanhdt@vst.gov.vn

 

Nhiệm vụ được phân công: Bảo vệ chuyên trách, kiêm lái xe

 

 

 

 

 

     Bảo vệ: Hà Văn Đông

     Trình độ: 

      Số điện thoại: DĐ: 0986 673 128

      Email: donghv016@vst.gov.vn

Nhiệm vụ được phân công: Bảo vệ chuyên trách

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1058
Đã truy cập: 1139849