Tổ chức bộ máy

05/11/2019

I. BAN LÃNH ĐẠO KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐẦM HÀ

Ông: Phạm Minh Tuân 

 
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Giám Đốc
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Lý luận: Cao cấp
Số điện thoại: DĐ:  0913.080.538; CĐ:02033.880.739
Email:  tuanpm@vst.gov.vn
 
 
 
 
 
Nhiệm vụ được giao:
- Chỉ đạo và điều hành chung hoạt động của KBNN Đầm Hà
- Phụ trách công tác tổ chức cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, thi đua khen thưởng; kiểm soát chi đầu tư XDCB và chương trình mục tiêu; kho quỹ;  hành chính; bảo vệ; văn thư, lưu trữ; tài chính nội bộ.
- Thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo quy định.
 
 
Ông: Phạm Văn Hãnh
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Phó Giám đốc
Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Kế toán
Lý luận: Trung cấp
Số điện thoại: DĐ: 0979.767.268;
Email: hanhpv01@vst.gov.vn
 
Nhiệm vụ được giao: 
- Phụ trách công tác Kế toán thanh toán, công tác tin học, công tác tự kiểm tra, công tác ISO, phối hợp với Công an trong an toàn trụ sở cơ quan. 
- Điều hành mọi hoạt động KBNN Đầm Hà khi Giám đốc ủy quyền và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công.
 
II. BỘ PHẬN GIAO DỊCH
 

Hồ Thị Mai
Dân tộc: Tày
Chức vụ: Kế toán trưởng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Số điện thoại: DĐ: 0982.569.828 ;CĐ 02033.880.738
Email: maiht04@vst.gov.vn
 
Nhiệm vụ:
Phụ trách chung về công tác giao dịch, kiểm tra, kiểm soát và ký duyệt  Hồ sơ (chứng từ) giấy và phê duyệt bút toán trên hệ thống do GDV trình, chịu trách nhiệm trước Giám đốc KBNN Đầm Hà và Kế toán trưởng nghiệp vụ KBNN Quảng Ninh về toàn bộ nghiệp vụ Kế toán của KBNN Đầm Hà, kiểm soát các loại báo cáo Kế toán, giúp Giám đốc giám sát tài chính nội bộ.
 
 
Hà Thị Nguyệt Ánh
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Giao dịch viên    
Trình độ chuyên môn: Đại học    
Số điện thoại: DĐ: 0396.123.558    
Email: anhhtn01@vst.gov.vn

 

Nguyễn Văn Thắng

 
Dân tộc: Kinh
Trình độ chuyên môn: Đại học
Lý luận: Trung cấp
Số điện thoại: DĐ: 0936.606.946
Email: thangnv10@vst.gov.vn

 

Trần Thị Như Trang

Dân tộc: Kinh 
Chức vụ: Giao dịch viên  
Trình độ chuyên môn: Đại Học
Số ĐT: 0968026802

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Giao dịch viên
Trình độ chuyên môn: Đại Học
Số ĐT: 0383669188

 

Phan Vũ Linh Chi

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Giao dịch viên  

Trình độ chuyên môn: Đại học

Số điện thoại: DĐ: 0986.770.868

Email: chibvlc2909@gmail.com

 

Vũ Thị Quyên

Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Thủ quỹ, kiểm ngân     
Trình độ chuyên môn: Đại học    
Số điện thoại: DĐ: 0916.460.322    
Email: quyenvt01@vst.gov.vn

Lê Văn Tùng

 

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Bảo vệ chuyên trách kiêm lái xe      

Trình độ chuyên môn: Trung cấp      

Số điện thoại: DĐ: 0865.386.113      

Email:

Hà Văn Đông

Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Bảo vệ chuyên trách     
Trình độ:       
Số điện thoại: DĐ: 0986.673.128      
Email: donghv016@vst.gov.vn

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 352
Đã truy cập: 3730169