Thủ tục hành chính

 
 
 BẢNG NIÊM YẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNHTHUỘC LĨNH VỰC KBNN
 
STT
TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
 
1
Thủ tục tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại KBNN Xem chi tiết
2
Thủ tục nộp tiền vào ngân sách nhà nước Xem chi tiết
3
Thủ tục hoàn trả các khoản thu ngân sách nhà nước qua KBNN Xem chi tiết
4
Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNN Xem chi tiết
5
Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp Xem chi tiết
6
Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước Xem chi tiết
7
Thủ tục kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua KBNN Xem chi tiết
8
Thủ tục kiểm soát chi vốn nước ngoài qua KBNN Xem chi tiết
9
Thủ tục hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi vào ngân sách nhà nước Xem chi tiết
10
Thủ tục đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch tại KBNN Xem chi tiết
11 Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại KBNN Xem chi tiết

                                                                 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 234
Đã truy cập: 3809140