Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về Kế hoạch triển khai thực hiện chủ đề công tác năm

03/03/2022 14:03

Ngày 2/3, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến về Kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm về “nâng cao chất lượng công tác cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh” và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

 

Quang cảnh cuộc họp

Bám sát Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của Ban Chấp Hành Đảng bộ Tỉnh và Nghị quyết 08-NQ/HU ngày 18/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về chủ đề công tác năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nội dung “nâng cao chất lượng công tác cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”. Theo đó, mục đích nhằm: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả công tác; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ chuyên môn, năng lực, trách nhiệm trong công tác, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu cao và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; góp phần xây dựng Đảng vững mạnh toàn diện, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội đã đề ra. Kế hoạch cũng đã đề ra các chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, phấn đấu tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%, trong đó 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; số lượng đảng viên mới được kết nạp tăng từ 4% trở lên so với đầu năm; tỷ lệ tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên của các tổ chức đoàn thể tăng từ 2% trở lên; thành lập mới 2 chi bộ; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm; 100% bí thư đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố; 100% cấp ủy viên chi bộ được tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác Đảng sau Đại hội.v.v.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến về một số chỉ tiêu, giải pháp nhằm triển khai thực hiện hiệu quả nội dung Kế hoạch, các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận tại cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu, cơ quan tham mưu tiếp thu, bổ sung hoàn thiện Kế hoạch. Trong đó, nhấn mạnh mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết của Tỉnh, huyện về chủ đề công tác năm và các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác xây dựng hệ thống chính trị; triển khai sâu rộng, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, công chức, nhân dân trong xây dựng hệ thống chính trị. Về yêu cầu, triển khai nghiêm túc ở các cấp, các ngành bằng kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn; đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện; kết quả phải rõ nét. Cơ quan tổ chức - Nội vụ, cơ quan tham mưu, đơn vị liên quan rà soát các chỉ tiêu năm, bổ sung một số chỉ đạo mới liên quan trực tiếp đến tổ chức, cán bộ. Về nhiệm vụ giải pháp, tập trung 9 nhóm nhiệm vụ giải pháp: Nâng cao hiệu quả công tác lý luận, chính trị, tư tưởng; làm tốt công tác cán bộ, trong đó quan tâm 3 yếu tố trẻ tuổi, nữ, dân tộc thiểu số; sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực cụ thể hóa các chủ trương, đường lối và năng lực lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; rà soát, đánh giá, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát; mở rộng dân chủ, phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng hệ thống chính trị.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 476
Đã truy cập: 3810575