Phấn đấu không để hồ sơ, thủ tục hành chính quá hạn

20/10/2022 16:03

Sáng ngày 20/10, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND huyện nhằm đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính các cấp 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp những tháng cuối năm. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn liên quan.

 

Lãnh đạo Trung tâm Hành chính công báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2022

Trong 9 tháng năm 2022, Trung tâm hành chính công đã tiếp nhận 8.921 hồ sơ, trong đó kỳ trước chuyển sang 692 hồ sơ, nhận trong kỳ 8.229 hồ sơ. Tổng số hồ sơ đã giải quyết 8.499 hồ sơ, trong đó hồ sơ trước hạn 7.565 hồ sơ; đúng hạn 934 hồ sơ; đang giải quyết 183 hồ sơ; đang yêu cầu bổ sung 239 hồ sơ.

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã 9 tháng đầu năm tiếp nhận 9.092 hồ sơ, trong đó tiếp nhận mới 9.073 hồ sơ; kỳ trước chuyển sang 19 hồ sơ. Số hồ sơ đã giải quyết 9.059 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ trước hạn, chiếm 91,39%; tỷ lệ hồ sơ đúng hạn, chiếm 7,37%.

Trung tâm Hành chính công huyện triển khai thực hiện việc phát phiếu khảo sát, lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã trên địa bàn huyện với số phiếu đánh giá rất hài lòng đạt 99,83%; Số phiếu đánh giá hài lòng: chiếm 0,17%.

Tổng số tiền đã thu phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính là: 106.566.000 đồng, trong đó: hình thức thanh toán tiền trực tiếp là 68.562.000 đồng, hình thức thanh toán qua dịch vụ QR code là 38.004.000 đồng.

Tiếp tục thực hiện tốt việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các thủ tục hành chính; sẵn sàng tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ của cá nhân, tổ chức tại Trung tâm. Triển khai tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng theo đúng chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện. Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Trung tâm Hành chính công huyện, các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn phấn đấu không để hồ sơ quá hạn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường mạng, giảm các hồ sơ thực hiện trực tiếp, tăng tỷ lệ hồ sơ mức độ, 3, mức độ 4; vận động người dân mở tài khoản định danh điện tử, đăng ký tài khoản trên dịch vụ công quốc gia; tăng cường tuyên truyền thanh tóan phí, lệ phí qua môi trường mạng; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất phối hợp với cơ quan thuế thực hiện thu lệ phí trước bạ, thuế phí liên quan đến cấp quyền sử dụng đất trên môi trường mạng từ ngày 21/10. Các cơ quan, địa phương, đơn vị quan tâm duy trì các chủ số CCHC của đơn vị mình.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện kết luận cuộc họp

Tại cuộc họp các đại biểu đã cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo rà soát tiến độ chuẩn bị đầu tư năm 2023; Tờ trình về việc chấp thuận chủ trương đấu giá quyền sử dụng đất dự án xây dựng điểm chế biến khoáng sản cao lanh Pyrophylit tại bản Tài Lý Sáy xã Quảng Lâm; xin chấp thuận chủ trương đầu tư đối với khu dân cư phía Nam trung tâm thị trấn Đầm Hà, huyện Đầm Hà, giai đoạn 2.

Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 747
Đã truy cập: 3904309