Đầm Hà: Quan tâm giải quyết kiến nghị của cử tri từ cơ sở

15/05/2023 15:39

Những năm qua, huyện Đầm Hà luôn quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước, trong và sau mỗi kỳ họp HĐND huyện, tạo niềm tin của cử tri, nhân dân đối với chính quyền địa phương.

 

Thường trực HĐND huyện Đầm Hà giám sát việc đầu tư công trình Trường THCS xã Đầm Hà.

Đồng chí Đào Biên Thùy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, cho biết: Sau các kỳ họp HĐND huyện, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, phân công, giao trách nhiệm cho các phòng ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn giải quyết kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp. Các phòng ban, cơ quan, đơn vị theo chức năng, thẩm quyền được phân công, rà soát nội dung kiến nghị của cử tri, kiểm tra thực tế, làm việc với các cơ quan liên quan để thống nhất nội dung, giải pháp tổ chức thực hiện. UBND huyện hằng tháng kiểm điểm kết quả giải quyết kiến nghị cử tri, phản ánh của nhân dân; hằng quý báo cáo kết quả về Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Ủy ban MTTQ huyện, nhằm tăng trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc phối hợp giải quyết kiến nghị cử tri; chỉ đạo giải quyết các kiến nghị còn chưa dứt điểm, xác định lộ trình giải quyết, có cam kết cụ thể về tiến độ, mốc thời gian hoàn thành để thông tin tới các ban, tổ đại biểu HĐND huyện và cử tri để theo dõi, giám sát theo quy định. Cơ quan, đơn vị chậm giải quyết kiến nghị của cử tri phải tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu.

Theo báo cáo của UBND huyện, trong tổng số 29 kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 và các kỳ họp trước của HĐND huyện khóa V, đến nay có 12 kiến nghị (41,3%) giải quyết xong, có kết quả cụ thể; 9 kiến nghị (31%) được chỉ đạo trả lời, giải thích rõ để thông tin tới cử tri; 8 kiến nghị (27,7%) đã giải quyết nhưng chưa dứt điểm.

UBND huyện phân công cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan chủ trì hoặc phối hợp giải quyết các kiến nghị. Đối với những kiến nghị do những nguyên nhân khách quan (liên quan đến chủ trương, nguồn lực, điều kiện, thời gian và một số nội dung khác) chưa thể giải quyết dứt điểm ngay, UBND huyện Đầm Hà chỉ đạo cơ bản làm rõ để thông tin tới cử tri. Các kiến nghị được giải quyết nhận được sự đồng tình của cử tri, đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo đồng thuận trong nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thường trực HĐND huyện giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri tại xã Quảng Tân.

Tuy nhiên, kết quả giải quyết vẫn chưa được như mong muốn của cử tri, số lượng kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm còn khá lớn 12/29 (chiếm 41,37%), còn 5 kiến nghị từ những kỳ họp trước chưa giải quyết được dứt điểm, tiềm ẩn nguy cơ khiếu nại, tố cáo, rất cần sự tập trung chỉ đạo giải quyết của các cấp, ngành, địa phương.

Cùng với đôn đốc giải quyết kiến nghị cử tri, HĐND huyện tập trung đổi mới về cách thức, phương pháp tiếp xúc cử tri để nâng cao hiệu quả, giảm tính hình thức. Qua các đợt tiếp xúc cử tri, từng vấn đề của cử tri phản ánh được đại biểu HĐND huyện tổng hợp, trao đổi với UBND các xã, thị trấn trước khi gửi Thường trực HĐND huyện xem xét, gửi đến UBND và các ban, ngành của huyện giải quyết, làm cơ sở cho đại biểu HĐND huyện trả lời đến cử tri. HĐND huyện chỉ đạo các ban, tổ đại biểu HĐND huyện tiếp tục nâng cao hiệu quả giám sát và thông tin tới cử tri và nhân dân về kết quả giải quyết các kiến nghị; các xã, thị trấn tăng cường công tác nắm tình hình trong nhân dân, quan tâm giải quyết kịp thời những kiến nghị của người dân từ cơ sở.

Bài viết gốc tại đây: https://baoquangninh.vn/dam-ha-quan-tam-giai-quyet-kien-nghi-cua-cu-tri-tu-co-so-3239806.html

Hữu Việt (baoquangninh.com.vn)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1390
Đã truy cập: 3814920