Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở huyện triển khai nhệm vụ 6 tháng cuối năm

08/06/2023 08:52

Ngày 7/6, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (BCĐ QCDC ở cơ sở) huyện Đầm Hà tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Đồng chí Đặng Văn Tuấn - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ chủ trì hội nghị.

 

Quang cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở. Công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền được đẩy mạnh với các hình thức phong phú, đa dạng. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, giải quyết đơn thư của công dân. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp và có chuyển biến tích cực. Các chính sách của Nhà nước được tổ chức thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân. Kết quả thực hiện QCDC ở từng loại hình có nhiều tiến bộ, phát huy quyền làm chủ của người lao động và Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, giám sát các hoạt động của chính quyền địa phương, lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC được chú trọng.

Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo; hướng dẫn thực hiện QCDC, thường xuyên bám nắm tình hình thực hiện tại cơ sở. Thành viên BCĐ huyện đã chủ động, tích cực hơn trong thực hiện nhiệm vụ được giao; bám sát địa bàn được phân công phụ trách nắm tình hình việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở, nhất là việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản trên biển tỉnh Quảng Ninh; triển khai tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Luật đất đai sửa đổi, công tác giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình, các đề án, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.v.v. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phát huy tốt vai trò tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá, làm rõ hơn kết quả đạt được, phân tích nguyên nhân những hạn chế và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ QCDC ở cơ sở huyện chủ trì hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ đã ghi nhận kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, đồng chí đề nghị BCĐ QCDCCS huyện, BCĐ các xã, thị trấn cần tập trung rà soát lại các nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Trong đó, quan tâm một số nhiệm vụ trọng tâm: đổi mới, nâng cao hiệu quả thực hiện QCDC ở cơ sở; triển khai chất lượng, hiệu quả cuộc thi Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển, xây dựng mô hình dân vận khéo, xây dựng nông thôn mới. Thực hiện nghiêm túc, có nền nếp, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan quản lý các cấp trong đối thoại, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân. Phát huy hiệu quả hoạt động của các Tổ hòa giải cơ sở, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng; đẩy mạnh cải cách hành chính; triển khai đề án trồng cây ăn quả, trồng rừng gỗ lớn; thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU ngày 10/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản trên biển tỉnh Quảng Ninh; quản lý đất sau giải phóng mặt bằng thực hiện dự án, công trình trên địa bàn huyện; quan tâm chăm sóc, quản lý, giáo dục trẻ em trong dịp hè; cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tăng cường nắm tình hình tư tưởng trong nhân dân, đẩy mạnh công tác phòng dịch covid-19, giữ vững địa bàn an toàn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1163
Đã truy cập: 3942175